Max Bruinsma on Mon, 25 Oct 1999 12:35:09 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: sexoffender onherkenbaar?


Geachte NRC redactie,

Bij het artikel van Juurd Eijsvoogel in het Z-supplement van
NRC-Handelsblad van zaterdag 23/10, staat als illustratie een screen-grab
van een pagina uit de site van de Virginia State Police. Op die pagina, zo
meldt het onderschrift, is een "veroordeelde verkrachter met naam en adres
te vinden." Waarbij wordt aangetekend: "De redactie van deze krant heeft
hem onherkenbaar gemaakt"
Inderdaad zijn er op de afbeelding krabbeltjes gekrast over de ogen van de
man, zijn naam en zijn "home" adres. Dat adres is overigens een postbus,
dus wie hem fysiek wil opzoeken moet andere bronnen aanboren.
Hoe ik dat van die postbus weet? Omdat de redactie verzuimd heeft de URL
boven de pagina door te krassen, waardoor de 'onherkenbaarheid' van de man
de facto ongedaan wordt gemaakt. 
In het licht van de discussie over 'privacy vs. veiligheid', die is
losgebarsten rond de gedachte dat veroordeelde kinderverkrachters bekend
moeten zijn aan hun omwonenden, getuigt de opmerking in het bijschrift van
een schrijnende na´veteit, of van een laakbare hypocrisie. 
Na´ef is het om te denken dat informatie op een document 'onherkenbaar' is
gemaakt als men er de bron in een voor iedereen toegankelijk archief
(inclusief het juiste 'mapje') bij vermeldt.
Hypocriet is het om te indruk te wekken aan onpartijdige verslaggeving te
doen, en tegelijk een misdadiger met naam en postadres in de krant zetten.
Dat laatste kan immers ook opgevat worden als een standpunt: het mag een
Amerikaan zijn, maar wij hebben er geen principieel bezwaar tegen om hem
voor de lezers van onze krant herkenbaar te maken.
Met dat al is de opmerking "De redactie van deze krant heeft hem
onherkenbaar gemaakt" een gotspe.

Max Bruinsma

ps. 
De afbeelding in de krant liet ook zien dat de NRC-redactie de 6.298.658ste
bezoeker van de 'sex-offender' site was. Ik was nummer 6.364.275. Dus
hebben tussen beide bezoeken  65.617 mensen de site bezocht. Effectieve
communicatie, dat wel...

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.