Geert Lovink on Sat, 30 Jan 1999 11:11:38 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: T H E W A L K - I N R E A D E R (Geuzen@De Appel)


From: Femke Snelting <snelting@luna.nl>

T H E W A L K - I N R E A D E R
................................MOMENTS OF CONVERGENCE
...........................................................
roundtable discussion with David Garcia + Karin Daan
........................................................... Sunday,
January 31 / 13.30 in: De Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam

.................................................... "A monumental
work, like a musical one, does not have a 'signified¹ or 'signifieds¹;
rather, it has a horizon of meaning: a specific or indefinite multiplicity
of meanings, a shifting hierarchy in which now one, now another meaning
comes momentarily to the fore..." (Henri Lefebvre, The Production of
Space, 1974) ....................................................

Dit rondetafelgesprek concentreert zich op het monument en valt onder het
thema MOMENTS OF CONVERGENCE (momenten van samenkomst) wat verwijst naar
bepaalde krachten in de samenleving die mensen tot elkaar doet aantrekken,
ze samen brengt en een gevoel voor gemeenschappelijkheid of een gezamelijk
doel geeft.  DAVID GARCIA en KARIN DAAN zullen, ieder vanuit een
verschillend standpunt, de complexe functie die het monument in de
hedendaagse stedelijke ruimte kan hebben bespreken. David Garcia zal in
zijn lezing FROM MOMENTS TO MONUMENTS (van momenten en monumenten)
bijvoorbeeld in gaan op Rachel Whiteread's monument ter nagedachtenis aan
de Holocaust. Hij wil met dit voorbeeld dat door de locale politiek van
Wenen volledig onderuit gehaald werd, nader ingaan op de problemen die
kunnen ontstaan als twee tegengestelde ruimtelijke principes met elkaar in
botsing komen. Karin Daan zal als vormgever van het Homomonument, een plek
in Amsterdam dat een eerbetoon is aan de homosexuele en lesbische
identiteit en geschiedenis, het onderwerp benaderen vanuit de positie van
de maker. Zij zal inzicht geven in de complexiteit en uitdagingen van
opdrachten op zo'n grote schaal in de openbare ruimte.

DAVID GARCIA is kunstenaar en media criticus afkomstig uit Engeland en
werkt in Nederland. Hij was een van de initiatiefnemers van de 'Next 5
Minutes¹ en is directeur van het tweede fase programma, interactief
ontwerpen aan de kunst, media en technologie afdeling van deling van de
kunstacademie te Utrecht. KARIN DAAN is beeldend vormgever, zij heeft
monumenten ontworpen en nam zitting in verschillende kunst- en
adviescommissies ter beoordeling van kunst in de openbare ruimte zoals
Stroom HCBK en Kunst & Bedrijf.

UNLIMITED.NL-2

Voor Unlimited.NL-2, de tentoonstelling die nu in de Appel te zien is,
heeft gastcurator Hou Hanru verschillende kunstenaars,
kunstenaarsinitiatieven en architecten uitgenodigd om hun gedachten over
de transformatie van de stedelijke ruimte en de sociale veranderingen uit
te wisselen. Voor deze tentoonstelling ontwierp de Geuzen de Œwalk-in
reader¹, een ruimte die functioneert als bron voor onderzoek, als ruimte
voor videovertoningen en discussies. Twee maanden lang zullen er
verschillende rondetafelgesprekken plaats hebben rond de volgende thema's:
MAPPING (in kaart brengen), FEELING AT HOME: A SENSE OF (BE)LONGING (je
thuis voelen, erbij horen), SHIFTING ECONOMIES (veranderende economieėn),
MOMENTS OF CONVERGENCE (momenten van samenkomst) en ENVISIONING CULTURAL
PARADIGMS ACROSS DISCIPLINARY BOUNDARIES (denken over culturele modellen
voorbij de grenzen van disciplines).  
...........................................................


U P C O M I N G   E V E N T S
...........................................................
Saturday, February 13 / 13:30
FEELING AT HOME: A SENSE OF (BE)LONGING
roundtable discussion
...........................................................
Sunday, February 14 / 13:30
SHIFTING ECONOMIES
Ron Boot + Stephan Raes
Roundtable discussion
...........................................................
Saturday, February 20 / 13:30
MAPPING
Dr. Rob van Engelsdorp Gastelaars
a walking tour through Amsterdam
...........................................................
Sunday, February 21 / 13:30
ENVISIONING CULTURAL PARADIGMS ACROSS DISCIPLINARY BOUNDARIES
Anke Bangma + Ine Gevers
roundtable discussion
...........................................................
Saturday, February 27 / 13:30
ENVISIONING CULTURAL PARADIGMS ACROSS DISCIPLINARY BOUNDARIES
Nic. Tummers
a tour through the exhibition
...........................................................
Sunday, February 28 / 13:30
ENVISIONING CULTURAL PARADIGMS ACROSS DISCIPLINARY BOUNDARIES
Renee Kool, Stefan Kunzmann + Gabrielle Marks
roundtable discussion
...........................................................
Sunday, March 7 / 13:30
FEELING AT HOME: A SENSE OF (BE)LONGING
Branimir Medic +  Pero Puljiz
roundtable discussion
...........................................................
Friday, Saturday + Sunday, March 12-14 (times to be anounced)
MOMENTS OF CONVERGENCE
The Next 5 Minutes
informal interviews and discussions
...........................................................


T H E   W A L K - I N   R E A D E R 
...........................................................

Organised by: De Geuzen (a foundation for multi-visual research)  Events
will be in English and Dutch. e-mail: geuzen@xs4all.nl


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.