Marie-Jose Klaver on Wed, 27 Jan 1999 21:37:03 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Big Brother Inside


Big Brother Inside

De Verenigde Staten zijn bang dat de nieuwe Europese privacywetgeving de handel
met de Europese Unie en de groei van electronic commerce in de weg zal staan.
Als straks alle lidstaten van de Europese Unie de Richtlijn voor de bescherming
van gegevens, ook wel privacyrichtlijn genoemd, in hun nationale wetgeving
hebben verwerkt, zou er wel eens een einde kunnen komen aan het vrije verkeer
van informatie tussen de Verenigde Staten en Europa, voorspelt de Amerikaanse
staatssecretaris van Handel David Aaron.

De Europese privacyrichtlijn, die eind oktober vorig jaar in werking is
getreden, is bedoeld om de privacy van burgers en consumenten te beschermen en
verbiedt onder meer het doorsturen van persoonsgegevens naar bedrijven in
landen die geen ,,adequate’’ privacybescherming hebben.
(http://www.rulimburg.nl/~privacy/95-46-EG.htm) In Nederland wordt de richtlijn
vertaald in de Wet bescherming persoonsgegevens, die momenteel ter behandeling
ligt bij de Tweede Kamer. 

Al voor de introductie gold de Europese privacyrichtlijn als omstreden in de
Verenigde Staten, een van de landen die volgens de Europese Commissie geen
adequate privacybescherming bieden. Amerikaanse politici en juristen zijn bang
dat de richtlijn tot een elektronische handelsoorlog en een Europees data
embargo zal leiden. Gegevens van inwoners van de Europese Unie in de databanken
van bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen, online winkels en Amerikaanse
vestigingen van Europese bedrijven moeten gewist worden als niet nadrukkelijk
toestemming wordt verleend voor het bewaren en verwerken. ,,Basisactiviteiten
als boekhouding, financiële transacties en zelfs personeelszaken kunnen erg
omslachtig worden, als ze al niet worden verboden’’, aldus Aaron.

Een goed voorbeeld van wat Amerikaanse bedrijven te wachten staat is het geval
van American Airlines. De luchtvaartmaatschappij moet al sinds 1997 op grond
van de Zweedse privacywet alle gegevens over Zweedse passagiers in haar
Amerikaanse databank na elke vlucht wissen of alle reizigers om expliciete
toestemming vragen de data te bewaren. Een rechtszaak tegen de Zweedse eis
heeft American Airlines verloren.

Sinds ongeveer een jaar onderhandelt Aaron voor de Amerikaanse overheid met de
Europese Commissie over een gelijkstelling van het Amerikaanse privacybeleid,
dat bestaat uit een ingewikkeld stelsel van honderden wetten en regelingen, met
de voorwaarden in de richtlijn. Om tegemoet te komen aan de Europese Unie heeft
Aaron voorgesteld om een zorgvuldigere privacyregulatie te bewerkstelligen in
het Amerikaanse bedrijfsleven. Op basis van vrijwilligheid kunnen bedrijven
zich aansluiten bij een zogeheten safe harbor, een veilige haven voor
persoonsgegevens. De federale handelscommissie zal toezichthouden op de
naleving van de privacybepalingen en bemiddelen bij conflicten tussen
consumenten en bedrijven.
(http://www.epic.org/privacy/intl/doc-safeharbor-1198.html)

Om het Europese bedrijfsleven ervan te overtuigen dat de privacyrichtlijn op
korte termijn nadelige gevolgen zal hebben voor de handel tussen de VS en de EU
bezoekt Aaron deze week 6 landen, waaronder Nederland, België, Frankrijk en
Duitsland. Gisteren was hij op uitnodiging van de werkgeversorganisatie VNO-NCW
en IBM te gast in Amsterdam. 

In voorzichtige bewoordingen  het woord handelsoorlog of data embargo zal hij
niet uitspreken  legt Aaron uit wat er op het spel staat. Europa investeert
jaarlijks 145 miljard dollar in de Verenigde Staten. Daarnaast kopen Amerikanen
jaarlijks voor 900 miljard dollar aan Europese producten. De Wereld
Handelsorganisatie (WTO) heeft voorspeld dat de elektronische handel over een
paar jaar 300 miljard dollar zal bedragen. Volgens onderzoeksbureau Forrester
Research zal de elektronische handel, inclusief investeringen in de
infrastructuur, beveiliging en business-to-business deals, zelfs 1,3 triljoen
dollar bedragen in 2003. ,,Informatie is de sleutel tot de realisatie van de
grote mogelijkheden van electronic commerce.’’ Als er een einde komt aan de
vrije uitwisseling van persoonsgegevens betekent dat volgens Aaron een grote
strop voor beide economieën. 

De onderhandelingen met de Europese Commissie verlopen moeizaam, vertelt Aaron,
die vorig jaar tot grote tevredenheid van de Amerikaanse regering de 33
lidstaten van het Arrangement van Wassenaar ervan wist te overtuigen voor een
aanzienlijke beperking op de export van encryptieprogramma’s en
versleutelingshardware te stemmen.
(http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1998/12/12/Med/01.html) Eigenlijk had hij
afgelopen
zomer, voor de introductie van de privacyrichtlijn, al tot overeenstemming
willen komen, nu is hij blij als de problemen aan het eind van de komende zomer
zijn opgelost. ,,Een deel van het probleem is dat nog maar een paar EU-landen
de privacyrichtlijn in wet- en regelgeving hebben vertaald. Beide partijen
worstelen met nieuwe thema’s. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met nieuwe
persoonsgegevens als ‘click stream data’, het informatiespoor dat al klikkende
met de muis ontstaat? Of met ‘cookies’, gegevens die gegenereerd worden door
het contact van een computergebruiker met een website?’’

Een ander punt van verschil is de toegang van consumenten tot hun
persoonsgegevens in databanken van bedrijven. Volgens de privacyrichtlijn
moeten inwoners van de Europese Unie te allen tijde toegang tot al hun gegevens
hebben om deze in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dat gaat de Verenigde
Staten te ver. Om de kosten voor het bedrijfsleven te beperken, pleit Aaron
voor ‘redelijke’ toegang in plaats van een absoluut recht tot toegang.
,,Toegang moet verleend worden in het geval dat de informatie van persoonlijk
of financieel belang is.’’ Als een informatieverzoek ‘triviaal’ is en het een
bedrijf te veel kost mag het worden afgewezen. ,,Als iemand wil weten wat als
haar lievelingskleur is geregistreerd, kun je niet van een bedrijf verlangen
dat ze hun database voor 10 miljoen laten veranderen als je toevallig niet op
naam kunt zoeken.’’

De Amerikaanse regering neemt met haar afwijzing van de Europese
privacyrichtlijn steeds meer een uitzonderingspositie in. Canada, Australië en
Nieuw-Zeeland hebben verklaard de privacybepalingen van de Europese Unie over
te nemen. Ook China is bezig met privacywetgeving die overeenkomt met de
Europese eisen. In de Verenigde Staten is langzaam een beweging van bezorgde
consumenten en Internetgebruikers op gang aan het komen die pleit voor een
nationale wet die privacy als recht garandeert.

In de Verenigde Staten is langzaam maar zeker een brede beweging van bezorgde
consumenten, Internetgebruikers en privacydeskundigen op gang aan het komen die
pleit voor een nationale wet die privacy als recht garandeert. “In my opinion,
it is not the privacy laws in Europe that raise concern; it is the absence of
privacy laws in the United States that created the difficult situation we face
today. Because privacy safeguards in the United States have not kept up to
date, both European governments and American citizens are rightly concerned
about the adequacy of privacy protection in this country”, verklaarde Marc
Rotenberg, directeur van het Electronic Privacy Information Center (EPIC),
vorig jaar voor de Committee on International Relations van het Huis van
Afgevaardigden tijdens een bijeenkomst over de Europese privacyrichtlijn.
(http://www.epic.org/privacy/intl/rotenberg-eu-testimony-598.html)

Amerikaanse privacy- en Internetorganisaties boekten deze week een klein succes
in de strijd om de bescherming van persoonlijke gegevens. ‘s Werelds grootste
chipfabrikant Intel wilde een nieuwe chip (Pentium III) op de markt brengen met
een vast identiteitsnummer zodat online winkels en websitehouders altijd
precies
zouden weten met wie ze te maken hebben. Drie privacyorganisaties, EPIC,
Privacy International en JunkBusters, riepen eergisteren op tot een boycot van
Intel. Wereldwijd regende het, onder het motto ‘Big Brother Inside’, protesten
van Internetgebruikers en homo-organisaties die hun privacy bedreigd zagen.
(http://www.privacy.org/bigbrotherinside) Intel maakte gisteren bekend dat de
volgende generatie chips zal worden voorzien van een privacybeschermende optie.
In de oorspronkelijke plannen van Intel zou het nummer altijd zichtbaar zijn. 

EPIC, Privacy International en JunkBusters vinden de verklaring van Intel dat
het identiteitsnummer softwarematig uitgeschakeld kan worden niet genoeg. Op de
boycot-site zetten ze uiteen waarom niet. Ten eerste is het programma er nog
niet. Ten tweede zijn Internet- en computergebruikers afhankelijk van derden
die de software moeten installeren. Zoals het er nu uitziet komt er alleen een
Windowsversie. Of het programma goed werkt onder Microsoft Windows is onbekend.
Bovendien verwachten de privacy-organisaties dat gebruikers in veel gevallen
verplicht zullen worden om de software uit te schakelen omdat websites en
nieuwe software om een chip-identificatie vragen. "We're very happy and
actually rather surprised by the amount of enthusiasm we've gotten from
application developers for the processor serial number capability. We have some
30-plus applications today that have committed to take advantage of this. And
that number is rising very rapidly", heeft de vice-president van Intel
verklaard.

Softwarematige privacybescherming is bovendien onveilig, volgens EPIC, Privacy
International en JunkBusters. Er kan, bijvoorbeeld via kwaadaardige
Java-applets, met het programma geknoeid worden. Ook andere software kan het
programma ongemerkt uitschakelen.

De privacy-organisaties pleiten voor een hardware-oplossing. “A hardware
solution is the only permanent option.” De Amerikaanse staat Arizona gaat nog
verder en wil chips met een persoonlijk serienummer nu wettelijk verbieden.
Volgende week zal een wetgevend orgaan met een wet komen die de verkoop en
productie van de Pentium III chip van Intel in Arizona, waar Intel twee
fabrieken heeft, verbiedt omdat de processor de privacy bedreigt.

Marie-José Klaver
27 januari 1998

--

http://www.marie-jose.nl


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.