Patrice Riemens on Sun, 24 Jan 1999 19:46:09 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: wat gebeurt er toch *met* deze lijst?


Beste NL-Nettimers,

(let wel, de Oude Garde spreekt tot U! ;-)

Nu het goed en steeds beter gaat met nettime-nl (wat hopelijk iets meer
betekent dan dat het aantal lezers alsmaar uitdijt, op zich een goede
zaak), klinkt de roep om 'gezamelijk' de richting van de lijst te gaan
bespreken, cq te bepalen. 

Dit is op zich(t) wellicht geen slecht idee, en zeker gezellig bovendien,
maar ik zou toch wel willen waarschuwen tegen de neiging om nettime-nl te
gaan institutionaliseren, zeker als dat, net als bij de 'grotere zus'
nettime-l (de engelstalige lijst - http://www.nettime.org ), gepaard gaat
met beleidsbepalende bijeenkomsten van 'betrokkenen' IRL. De niet
ongedeeld prettige ervaringen met nettime-l hebben geleerd (?) dat
ongewenste vormen van hype-vorming, vergezeld van elitisme en uitsluiting
hiervan het gevolg kunnen zijn. Wat mij betreft (zie aanhef boven) mag
nettime-nl best wel een rustig bestaan blijven leiden, wars van
pretenties, gemodereer, en groepsvorming.  Dat sluit overleg natuurlijk
niet uit, maar deze dient bij voorkeur on-line plaats te hebben, was het
alleen maar uit respect voor de niet-Amsterdamse lezers. En de spam
overleven we ook wel. 

Amsterdamse nl-nettimers (alsmede iedereen die op toer wil) moeten vooral
de Geert voorgestelde bijeenkomst - maar dan liefst niet aangeduid als de
'eerste' (van een rij?) - bezoeken. Mag ik echter, onder dankzegging voor
de geboden gastvrijheid, ook een andere plek voorstellen dan het kasteel
van de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media? Cafe 'Cuba' aan de overkant
van de Waag, bijvoorbeeld?

cheerio, patrice

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.