Menno Grootveld on Mon, 11 Jan 1999 00:33:00 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: N5M3TV aflevering 4


In de nacht tussen maandag 11 en dinsdag 12 januari vindt op het
Amsterdamse kabelnet (met excuses aan de rest van Nederland) de premiere
plaats van de vierde aflevering van N5M3TV, het maandelijkse
televisieprogramma dat de thema's introduceert van de komende Next 5
Minutes-conferentie (12 t/m 14 maart in Amsterdam en Rotterdam).
In deze uitzending aandacht voor twee van de vier hoofdthema's van deze N5M3:
"The Art of Campaigning" en "How Low Can You Go?"
Iemand van het Duitse "Kein Mensch ist Illegal" zet uiteen hoe
doelgerichte, helder omschreven campagnes op deelgebieden de rol hebben
overgenomen van de veel breder opgezette, ideologisch georienteerde
protestbewegingen uit het recente verleden. "Kein Mensch ist Illegal" komt
op voor de rechten van immigranten en vluchtelingen, onder meer door het
organiseren van zomerkampen langs de grenzen van Duitsland met haar
oostelijke buurstaten, waarbij bijvoorbeeld bruggen over grensrivieren
worden geslagen om te voorkomen dat mensen verdrinken als ze stiekem naar
de andere oever willen zwemmen.
"Kein Mensch ist Illegal" is een goed voorbeeld van een relatief nieuw type
sociale bewegingen, die zich bedienen van uitgekiende mediastrategieen om
maximale aandacht voor hun zaak te vragen ("The Art of Campaigning").
De Brit Trevor Baylis is de uitvinder van de zogenaamde opwindradio, die
een half uur muziek of informatie laat horen zonder stroom uit een
stopcontact of van batterijen. Een uitkomst voor grote delen van Afrika,
waar electriciteit schaars is en batterijen veel te duur zijn. Baylis kwam
op het idee voor zijn uitvinding toen hij een programma zag over AIDS in
Afrika. Volgens de commentaarstem was educatie de enige manier om de
epidemie een halt toe te roepen, maar werd de effectiviteit daarvan ernstig
gehinderd door de afwezigheid van massacommunicatiemiddelen.
De Sloveen Vuk Cosic en de Nederlander Walter van der Cruijssen vormen
samen het ASCII Art Ensemble. Zij hebben een programma ontwikkeld, dat
videobeelden omvormt tot ASCII-tekst, de grondvorm waar de meeste
tekstverwerkers mee overweg kunnen. Als proeve van hun kunnen hebben ze de
pornofilm "Deep Throat" geheel in ASCII op het Internet gezet.
De opwind-radio en het ASCII Art Ensemble zijn voorbeelden van projecten
waarin op uiteenlopende manieren een tegenwicht wordt gezocht voor de
continue drang naar nog meer geheugencapaciteit en nog snellere
processoren, die kenmerkend is voor de digitale informatiesamenleving. Op
de komende Next 5 Minutes zullen nog een aantal van dit soort 'low-tech'
projecten gepresenteerd worden tijdens de "Low Show" ("How Low Can You Go?")
De vierde aflevering van N5M3TV wordt uitgezonden op SALTO A1 (kanaal 26)
van het Amsterdamse kabelnet op dinsdag 12 januari tussen 0.00 en 2.00 uur
's nachts (met dank aan het nieuwe uitzendschema van SALTO) en op woensdag
13 januari tussen 20.00 en 22.00 uur 's avonds. De uitzending kan (in
delen) ook bekeken worden in RealVideo op de website van N5M3
(http://www.dds.nl/n5m).
N5M3TV is een co-productie van Bellissima, De Digitale Stad en de
Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media en is tot stand gekomen met
financiele ondersteuning van SALTO.

Menno Grootveld
De Wittenkade 437
1052 DE Amsterdam
The Netherlands
phone/fax: +31206826492
mobile: 0653129605
e-mail: rabotnik@xs4all.nl, menno@waag.org, menno@vpro.nl


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.