Geert Lovink on Thu, 7 Jan 1999 10:52:38 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: URGENT van Media Plaza! : Uw hulp gevraagd voor het redden van New Metropolis Sience Museum Amsterdam! (fwd)


----- Forwarded message from Vincent Everts -----

>From Vincente@bart.nl Thu Jan  7 02:06:53 1999

Hoe bent u als kind ooit geintroduceerd in de wondere wereld van
technologie? Het Evoluon? Het Lint, het Smithsonian, een ander Science
museum? Wel Nederland heeft (nog) iets geweldigs, het New Metropolis in
Amsterdam naast het centraal station in het unieke SCHIP achtige gebouw. 
(zie http://www.newmet.nl/) 

Welnu, het museum is al geruime tijd in de problemen, het start budget van
80 miljoen (overheid +bedrijfsleven) is helaas met 8 miljoen overschreden
(vooral later open, geweldig moeilijk te bouwen gebouw) en er is een
tekort van c.a. 3 miljoen op de jaarlijkse begroting. Gisteren publiceerde
het parool dat het museum, dat in juni 97 haar deuren opende en in '98
400.000 kinderen en mensen trok waarschijnlijk ****failliet**** gaat
(http://www.parool.nl/nieuws/270006672.html?history=/i155005643). 

De stad Amsterdam en EZ proberen het te behouden maar het ministerie van
OC&W weigert de medewerking.  Vooral ***Minister Loek Hermans*** ,
(http://www.minocw.nl/cv.htm#hermans) *schijnt* persoonlijk niet
gecharmeerd te zijn van een reddingsplan dat o.a. door zijn ambtenaren is
voorbereidt. 

Morgen (donderdag) gaat een delegatie van New Metropolis bij Minister
Hermans bezoek. Zij hebben STEUNBETUIGINGEN uit het bedrijfsleven nodig in
de komende dagen. Hierbij het bericht wat New Metropolis heeft uit laten
gaan en wat wij **u** vragen te ondersteunen. 

**Stuur onderstaande brief in ieder geval als Email weg** en stuur het ook
naar 2 andere mensen waarvan u denkt dat ze onderwijs en technologie
ontwikkeling belangrijk vinden! 

Aan:
webmaster@minocw.nl
a.jorritsma-lebbink@minez.nl
p.krikke@amsterdam.nl
regeer@newmet.nl
Als u gelegenenheid  heeft ook als  fax naar:
De heer drs. L.M.L.H.A. Hermans (minister van OC&W) 079 - 353 19 53
(de minister zelf heeft geen Email adres...............)


Aan:
Minister van Onderwijs en Wetenschappen de heer L. Hermans
Minister van Economische Zaken mevrouw A. Jorritsma - Lebbink
Wethouder van economische zaken Gemeente Amsterdam P Krikke

LAAT NEWMETROPOLIS NIET IN DE STEEK

Met deze brief geven wij uiting aan onze steun voor het voortbestaan van
newMetropolis science and technology center. Laat deze unieke instelling
niet in de steek. newMetropolis heeft de nationale taak de wetenschaps- en
technologie-educatie een lift omhoog te geven. Zij doet dit door een
omgeving aan te bieden waarin de wetenschap en technologie tastbaar,
zichtbaar, voelbaar, ruikbaar, hoorbaar worden voor jong en oud, scholen
en families, universiteiten en bedrijven, kortom voor iedereen. 

De politiek heeft de taak deze nationale voorziening te ondersteunen en
moet daarom luisteren naar de moties van onze volksvertegenwoordiging,
zoals unaniem en kamerbreed kenbaar is gemaakt. Een regering die notabene
wetenschap en techniek zo hoog op de agenda heeft staan, moet nu de daad
bij het woord voegen. 

Hoogachtend,

________________________________________________________________________________
Einde brief

Deze brief kan gestuurd worden naar de founding fathers van New Metropolis
(http://www.newmet.nl/sponsors.html)

Als fax naar:
De heer drs. L.M.L.H.A. Hermans (minister van OC&W) 079 - 353 19 53
En als fax naar: Mevr. A. Jorritsma - Lebbink (EZ) fax: 070 - 347 40 81

Helaas hebben de beide ministers geen e-mail adres.
<RED: Wij van Media Plaza vermoeden dat het a.jorritsma-lebbink@minez.nl
is,dat is de E mail systematiek van EZ, de webmaster van OC&W was het beste
wat we daar konden achterhalen>

Als cc. een e-mail naar:
p.krikke@amsterdam.nl (wethouder van economische zaken Gemeente Amsterdam)
en naar:
regeer@newmet.nl

Bij voorbaat van harte dank!!
Het New Metropolis Team

PS:Tevens willen we IEDEREEN uitnodigen om **a.s. zaterdag** gratis bij New
Metropolis (met Kinderen) langs te komen en te genieten. De hele dag is er
van alles te doen is vanwege de "Red New Metropolis" actie.

______________________________________________________________Ik wil u namens het hele team van Media Plaza
(http://www.mediaplaza.nl/wieiswie/medewerker.htm) bedanken indien u het New
Metropolis met een kleine moeite wilt helpt

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.