Andreas Baader on Wed, 6 Jan 1999 18:14:20 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Nieuwkomers in Nederland over de jaren.


In deze tijd van het telkens weer in negativiteit plaatsen van mensen die
oorspronkelijk uit andere landen/werelddelen komen word alles hier in historisch,
maatschappelijk, geografisch en economisch perspectief bekeken. Niet geheel samenhangend maar mischien toch interresant om te lezen.

Historisch kader
Er zijn twee visies over het begin van immigratie. Ten eerste dat de naoorlogse 
immigratie een uniek gebeuren is. Het aantal mensen is nog nooit zo groot geweest als nu. Ten tweede word gezegd dat Nederland altijd een eiland van tolerantie is
geweest vanaf de 16e eeuw.
Zuid-Nederlanders trokken naar het noorden in verband met de 80-jarige oorlog.
Deze mensen, waaronder Frans Hals, waren rijken die winkels en dergelijke
begonnen.Ook de hugenoten vertrokken naar het noorden. Rond de 16e eeuw 
kwamen vervolgde Joden naar de republiek der Nederlanden toe, in de 18e eeuw
hoog Duitse Joden(uit Polen en Duits-Rusland). Er waren verschillende redenen
om hier te komen, economische, religieuze, politieke redenen, arbeidsimmigratie,
trekarbeiders ( vooral Duitse keuteboeren die spinnen en weven trokken langs
de Noordzee). Tussen 1600/1850 was het percentage nieuwkomers tussen de
10/20% nu is dat ongeveer 5%. 

Waren wij tolerant?
Ja en nee. Katholieken bijvoorbeeld werden geduld maar mochten geen ambtenaars
functie en hun geloof niet openlijk uitoefenen. Net als Zuid-Nederlanders hadden we ze nodig. Ze leverde geld op. Joden mochten niet lid van een gilde worden, maar hoefde geen speciale kleren te dragen  maar zigeuners deugden niet. Zij werden vogelvrij verklaard. In 1849 kwam er een vreemdelingenregeling, ze werden een gevaar voor
de samenleving genoemd. Tussen 1914-1960 was er economisch gezien geen behoefte
aan mensen. Wel kwamen er 1 miljoen belgen hiernaartoe gevlucht.
Vanaf '60 tot '75 was er een gebrek aan arbeiders. Het idee was ze na een aantal jaar terug te sturen. Vanaf 75 tot later geen arbeiders. Mensen kwamen na de dekolonisatie
naar Nederland uit Suriname en Indonesie. Ook kwamen er nu vluchtelingen.

Maatschapelijke positie
Een groot probleem is het wij-zij gevoel. Dat is vreemd te noemen omdat
bijvoorbleed Nederlanders ook niet allemaal hetzelfde zijn. Ten tweede was de
eerste lichting onzeker over toekomst en dacht hier niet aan educatie als het om scholing gaat. Ze moesten toch weg was het heersende gevoel. Nu is dat anders.
De jongeren weten waar ze zijn en blijven. Maar nu is het zo dat 20% van de goed
opgeleidde allochtoon geen passende baan krijgt, want klanten zouden het niet willen.
Wat gebeurd er, een deel gaat zelfstandig werken, een ander deel zwart werken en 
de laatste sluiten zechzelf op.

Geografisch
Het aantal allochtonen in Nederland bedraagt 2364000, autochtone 12765000 wat in
tyotaal op 15129000 komt. Het spreidingsbeleid dat de overheid probeert uit te voeren werkt overduidelijk niet. Men word in goedkope woningbouw gezet met de volgende kenmerken :vroeg naoorlogse wijken, hoogbouw/etagewoning, werkeloosheid oververtegenwoordigd en sociaal economisch te noemen.

Allochtonen verdienen gem.25137 p.j
autochtonen 3100 p.j
Allochtonen omzet brengt meer op omdat ze vaker eigen bedrijfje starten.
Op dit moment kost niet-Nederlander evenveel als Nederlander. Er
is in totaal 44 miljard verdiend. De top was in 1970 3,5 miljard............
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.