Geert Lovink on Mon, 19 Oct 1998 23:12:56 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Lezingenreeks (fwd)


From: Raessens <raessens@let.kun.nl>
Subject: Lezingenreeks

Digitale kunst en cultuur

Lezingenreeks georganiseerd door de specialisatie 'Nieuwe media en digitale
cultuur', Instituut Media en Re/presentatie, Faculteit der Letteren,
Universiteit Utrecht.

Programma 
· Woensdag 28 oktober 1998: De kunst van het ongeval (Andreas Broeckman) en
 Het V2_Lab (Anne Nigten)
· Woensdag 28 oktober 1998: Studio Toekomst presenteert Theater van de
 toekomst
· Woensdag 4 november 1998: The Virtual World According to Micha Klein
 (rondleiding)
· Woensdag 11 november 1998: De derde Next 5 Minutes conferentie (N5M3)
 (Eric Kluitenberg en Geert Lovink)
· Woensdag 25 november 1998: Virtuele realiteit. De wisselwerking tussen
 technologie, ontologie en kunst (Jos de Mul)
· Donderdag 10 december 1998: Lara van Krisztina de Châtel (voorbespreking)
· Dinsdag 12 januari 1999: The Digital New Wave. Bevrijding voor de
 filmmaker (Ian Kerkhof)

De nieuwe media en de digitale cultuur die rondom deze media ontstaat
verwerven zich in een razendsnel tempo een prominente plaats in onze
samenleving. Middels een lezingenreeks die loopt van oktober 1998 tot mei
1999 en een congres in het voorjaar van 1999 besteedt de specialisatie
'Nieuwe media en digitale cultuur' aandacht aan de invloed van het proces
van digitalisering op kunst en cultuur. 

Specialisatie

Vanaf 1 september 1998 is de multidisciplinaire specialisatie 'Nieuwe
media en digitale cultuur' van start gegaan binnen de Faculteit der
Letteren van de Universiteit Utrecht, de eerste afstudeerrichting op dit
gebied in Nederland. Deze verruiming van het onderwijsaanbod van de
Faculteit der Letteren is uitdrukking van de betrokkenheid van de
faculteit bij de informatie- en communicatietechnologie (ICT), zoals die
onder andere tot uitdrukking komt in de ontwikkeling van een ICT expertise
centrum, in investeringen in het multi-medialab van het Centrum voor
Informatisering en Mediagebruik (CIM) en in verbetering van de
computerfaciliteiten voor studenten. In de specialisatie worden,
overeenkomstig de traditie van de Utrechtse Letterenfaculteit, zowel de
esthetische, de culturele als de communicatieve aspecten bestudeerd van de
nieuwe media en digitale cultuur. 

Lezingen

Naast het reguliere onderwijs organiseert de specialisatie een
lezingenreeks waarin de invloed onderzocht wordt van het proces van
digitalisering op kunst en cultuur. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit
naar kennismaking met toonaangevende instellingen, festivals etc. die
werkzaam zijn op het snel veranderende terrein van de nieuwe media en
digitale cultuur. Deze kennismaking is voor studenten van belang voor een
goede oriëntatie op stages en op de arbeidsmarkt. 

De kunst van het ongeval (Andreas Broeckman) en Het V2_Lab (Anne Nigten) 

Andreas Broeckman (V2, Instituut voor de instabiele media, Rotterdam) 
spreekt over de kunst van het ongeval, het thema van het komende Dutch
Electronic Art Festival (DEAF98; 17-29 november 1998 in Rotterdam). 'De
Kunst van het Ongeval' presenteert en bediscussieert ongevallen op
terreinen als digitale media-kunst, architectuur, stedenbouw, economie en
electronische netwerken. Anne Nigten, managing director van het V2_Lab,
schetst de activiteiten van dit internationaal laboratorium voor de
instabiele media, een ruimte waar kunstenaars, wetenschappers en technici
samenwerken om te komen tot de realisatie van kunstprojecten. Voor meer
informatie, zie: http://www.v2.nl/, http://www.v2.nl/deaf/ en
http://www.v2.nl/V2_Lab/ Datum: woensdag 28 oktober 1998. Tijd:
17.00-19.00 uur (zaal open: 16.30 uur). Plaats: CIM, Kromme Nieuwegracht
80 (zaal 0.06) te Utrecht. Toegang: gratis. 

Studio Toekomst presenteert Theater van de Toekomst

In het kader van het 10-jarig jubileum van het Universiteitstheater
Studio-T wordt een discussie-avond georganiseerd over nieuwe media en
theater. Een aantal interessante gasten zal aan de hand van
praktijkvoorbeelden laten zien hoe bijvoorbeeld Cybertheater er uit kan
zien. Iedereen die zich op de hoogte wil stellen van de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en theater mag deze avond
zeker niet missen. Voor meer informatie: M.G.Zweers@students.let.uu.nl. 
Datum: woensdag 28 oktober 1998. Tijd: 20.00 uur. Plaats: U Theater
Studio-T, Kromme Nieuwegracht 20 te Utrecht. Toegang: gratis, reserveren
aanbevolen: tel. 030-2538253 (antwoordapparaat). 

The Virtual World According to Micha Klein (rondleiding)

Rondleiding en presentatie van het werk van computerkunstenaar Micha Klein
in het kader van de expositie The Virtual World According to Micha Klein. 
In samenwerking met het Groninger Museum. Voor meer informatie, zie
http://www.groninger-museum.nl/index3.html Kies dan: ga naar
tentoonstellingen. Datum: woensdag 4 november 1998. Tijd: wordt nog
bekend gemaakt. Plaats: Groninger Museum. Toegang: de rondleiding is
gratis, het bezoek aan het museum is gratis met Museumjaarkaart. Deze
rondleiding is in eerste instantie bedoeld voor studenten van de
specialisatie, eventueel ook voor andere studenten van het Instituut Media
en Re/presentatie. Inlichtingen en aanmelden: Joost.Raessens@let.uu.nl. 

Next 5 Minutes conferentie (N5M3) (Eric Kluitenberg en Geert Lovink)

Eric Kluitenberg (De Balie, Amsterdam) en Geert Lovink (Maatschappij voor
Oude en Nieuwe Media, De Waag, Amsterdam) spreken onder andere over de
strijd om de publieke bandbreedte en over PGO's (post-governmental
organisations) die gebruik maken van netwerktechnologie om hun artistieke
en culturele doelen te realiseren. Deze thema's maken onderdeel uit van de
derde Next 5 Minutes (N5M3) conferentie (12-14 maart 1999 in Amsterdam en
Rotterdam). Voor meer informatie, zie: http://www.waag.org/,
http://www.balie.nl/ en n5m3@waag.org. Datum: woensdag 11 november 1998.
Tijd: 17.00-19.00 uur (zaal open: 16.30 uur). Plaats: CIM, Kromme
Nieuwegracht 80 (zaal 0.06) te Utrecht. Toegang: gratis. 

Virtuele realiteit. De wisselwerking tussen technologie, ontologie en
kunst (Jos de Mul)

Jos de Mul, als hoogleraar Filosofie van de Informatie en Communicatie
Technologie (FICT) verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,
spreekt over de wijze waarop onderzoek naar de wisselwerking tussen
technologie, ontologie en kunst ons in staat stelt een dieper inzicht te
verwerven in de specificiteit van virtuele realiteit (VR). Binnen FICT
worden de filosofische implicaties van ICT geanalyseerd en
geïnterpreteerd. Voor meer informatie, zie:
http://www.eur.nl/fw/hyper/home.html (home-page Jos de Mul). Datum:
woensdag 25 november 1998. Tijd: 17.00-19.00 uur (zaal open: 16.30). 
Plaats: CIM, Kromme Nieuwegracht 80 (zaal 0.06) te Utrecht. Toegang:
gratis. 

Lara van Krisztina de Châtel (voorbespreking)

Voor Lara laat Krisztina de Châtel zich inspireren door de nieuwe media en
dan met name door het populaire computerspel Tomb Raider II. De dansers
gaan het gevecht aan met Lara Croft, de titelheldin van het computerspel. 
Krisztina de Châtel gaat in gesprek met Annette Embrechts, theater- en
dansrecensente van de Volkskrant. In samenwerking met de Stadsschouwburg
Utrecht. Voor meer informatie, zie: http://www.dechatel.nl/ Datum:
donderdag 10 december 1998. Tijd: 19.00-19.45 uur. Plaats: Foyer van de
Stadsschouwburg te Utrecht. Toegang: de voorbespreking is gratis, de
voorstelling (aanvang 20.00 uur) kost voor studenten van het Instituut
Media en Re/presentatie ƒ 17,00 op vertoon van hun studentenkaart (normale
prijs: ƒ 25,-). 

The Digital New Wave. Bevrijding voor de filmmaker (Ian Kerkhof)

Filmmaker Ian Kerkhof spreekt in het kader van de 'Rotterdam Film Course'
over de voordelen om te werken met digitale video (DV) en de computer. 'The
Digital New Wave' maakt deel uit van 'Exploding Cinema', het
programma-onderdeel van het IFFR waarin de belangrijke trends gesignaleerd
worden op de raakvlakken van film, televisie, kunst en nieuwe media. In
samenwerking met het International Film Festival Rotterdam.
Voor meer informatie, zie: http://www.iffrotterdam.nl/
Datum: Dinsdag 12 januari 1999. Tijd: 16.00-17.30 uur. Plaats: Filmtheater
't Hoogt te Utrecht. Voor meer informatie over de Rotterdam Film Course in
Utrecht: Clara Pafort-Overduin, Kromme Nieuwegracht 29, kamer 1.43, tel.
030-2536339.

Verdere inlichtingen

Lezingenreeks

Voor meer informatie over de lezingen, eventuele aanvullingen en/of
wijzigingen en over het programma in 1999, zie:
http://www.let.uu.nl/tftv/Nieuwe_Media/ of neem contact op met Joost
Raessens, tel. 030-2536270 (b.g.g. 030-2536125), e-mail:
Joost.Raessens@let.uu.nl.

Specialisatie 'Nieuwe media en digitale cultuur'

Voor vragen over de inhoud en organisatie van de specialisatie kan men zich
wenden tot prof. dr. William Uricchio (tel. 030-2537844, e-mail:
William.Uricchio@let.uu.nl) of tot dr. Nick Bos (tel. 030-2536304 of
030-2536383, e-mail: Nick.Bos@let.uu.nl). B.g.g. secretariaat: tel.
030-2536125.
De brochure van de specialisatie kun je aanvragen bij het StudiePunt
Letteren, Drift 8 te Utrecht, tel. 030-2536285, e-mail:
studiepunt@let.uu.nl. Voor meer informatie, zie de (voorlopige) web-site
van de specialisatie: http://www.let.uu.nl/tftv/Nieuwe_Media/ 

Bezoekadres
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD Utrecht
Plattegrond: zie http://www.let.uu.nl/tftv/platte.html

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.