Marie-Jose Klaver on Fri, 16 Oct 1998 12:31:57 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: 'NSA schendt mensenrechten'


'NSA schendt mensenrechten'

Het Europese Parlement heeft een resolutie aangenomen over de
afluisterpraktijken van de Amerikaanse veiligheidsdienst National Security
Agency (NSA). Het Parlement wil dat grootschalige afluisteroperaties, zoals die
volgens een Europees rapport door de NSA onder de codenaam Echelon worden
uitgevoerd, aan democratische controle worden onderworpen. Volgens het Europese
Parlement schendt de NSA de mensenrechten door een ongeoorloofde inbreuk te
maken op de privésfeer van burgers.

Het Europees Parlement wil dat het gebruik van gegevens die via het
Echelon-systeem worden vergaard geregeld wordt om misbruik te voorkomen.
Volgens het rapport, dat in opdracht van de technologiewerkgroep van het
Scientific and Technical Options Assessment werd geschreven, onderschept de NSA
systematisch al het Europese telefoon-, fax- en e-mailverkeer. Europese
politici, burgers, vakbonden en bedrijven zouden via een geavanceerd systeem
van satellieten en computernetwerken massaal worden afgeluisterd en bespioneerd
door de NSA.

Het rapport over de aftappraktijken van de NSA, dat in februari van dit jaar
uitlekte, heeft voor grote opschudding in de politiek en de media gezorgd.
Europarlementariër E. Plooij (VVD) noemde de conclusie van het rapport
"schokkend".

Het Europese Parlement erkent dat het afluisteren van telecommunicatie
noodzakelijk is voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en
internationaal terrorisme, maar wil dat er een gedragscode komt om misbruik en
schending van de mensenrechten aan te pakken. Om meer duidelijkheid te krijgen
over de Echelon-praktijken wil het Europese Parlement een open debat op
nationaal en Europees niveau. 

In de resolutie spreekt het Europarlement zijn bezorgdheid uit over de groei
van het Internet en andere vormen van grensoverschrijdende telecommunicatie.
Deze groei maakt burgers en bedrijven nog kwetsbaarder voor het Echelon
systeem. Volgens het Europese Parlement moeten beschermende maatregelen worden
getroffen om informatie te beschermen, zoals sterke encryptietechnieken.

Mensenrechtendeskundige E. Halpin van de universiteit van Manchester, die aan
het rapport heeft meegewerkt, vindt de resolutie niet erg krachtig. "Ik denk
dat het Parlement zich heeft ingehouden om de relatie met de Verenigde Staten
niet te verstoren."

Tijdens het debat dat aan de aanname van de resolutie over Echelon vooraf ging,
was er veel kritiek op Europees Commissaris Bangemann, verantwoordelijk voor
telecommunicatie en Internet, omdat hij het onderwerp niet op de agenda van de
parlementszitting had gezet. In een lange verklaring over de
handelsbetrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie vermeed hij
het onderwerp zorgvuldig.
Volgens de Zweedse Europarlementariër Schörling (Groenen) heeft Bangemann
bewust geprobeerd om Echelon van de agenda te houden. De Zweed vreest een
Orwelliaanse samenleving en wil dat de Europese Unie aftappen zonder verdenking
verbiedt. "U houdt dingen verborgen," luidde het verwijt van het Finse
Europarlementslid Seppänen aan het adres van Bangemann.

Volgens Plooij (VVD) moet de Europese Commissie het "Echelon-gat" dichten. "Het
niveau van de beveiliging in de telecommunicatiesector is naar mijn mening een
essentiële voorwaarde voor de maatschappelijke aanvaarding van nieuwe
systemen." 

In een reactie zei Bangemann dat hij zich niet over Echelon wilde uitlaten
zolang niet onomstotelijk vast staat dat het afluistersysteem bestaat. Het
Europese Parlement is wel in meerderheid overtuigd van het bestaan van het
afluistersysteem getuige de resolutie.

De Verenigde Staten weigeren commentaar te geven op het Echelon-systeem en het
rapport van de Scientific and Technical Options Assessment.

Marie-José Klaver
(16 oktober 1998)--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.