glocaal@worldonline.nl on Fri, 9 Oct 1998 12:53:10 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: Wim Niijenhuis


At 03:35 8-10-98 +0200, Martin wrote:
>Beste NT-ers en Wim,
>
>Wim Nijenhuis schreef:
>>De oudste vormen van stijgen en dalen langs de verticale as, die wij
>>kennen uit de religieuze tradities, zijn de 'boomklimmingen'
>>van de Sjamanen in Siberie. Feitelijk, zo bericht Mircea Eliades in
>>zijn boek over het sjamanisme (Mircea Eliades, Shamanism, Archaic
>>Techniques of Ecstasy, Arkana, Penguin Books, London etc. 1964/1988/1989)
is de hele
>>religieuze positie van de Sjamaan gebaseerd op dit
>>vermogen om op te stijgen tot in de hemel en af te dalen in de
onderwereld. Het is
>>de kunst van de Sjamaan om in een toestand van uiterste extase in
>>een daarvoor bestemde 'boomladder' te klimmen, als opstapje voor een
>>imaginaire reis naar de hemel, of het onderaardse en daar tegelijkertijd min
>>of meer geestelijk gezond bij te blijven. De Sjamaan kent een uitgang
>>zonder letterlijk dood te gaan. Etc....
>
>Het is duidelijk dat men in het verleden ook begreep van een hoog en een
laag.
>In de tijd dat men daartoe de technische middelen niet bezat,  volstond
>men zich met Aristoteliaanse idee. Inmiddels verstaan wij ons met de
fysieke ruimtevaart en ervaren wij de "renaissancitische" horizon niet meer
als een rechte lijn en scheiding tussen lucht en water, maar als een cirkel
(de aarde gezien vanuit de ruimte) en verder weg nog slechts als een punt
zoals Venus ons verschijnt. Een "lichtende punt aan de hemel" zoals 
>Mondriaan ons vertelt. Dat is ons hedendaags perspectief! Waarheen wij
kijken is ons perspectief, en niet meer de samenhang van aardse zaken zoals
de renaissancist dat bedacht.
>Zijn middeleeuws wereldbeeld versmolt in een nieuwe duidelijkheid.
>Zoals wij nu Internet nbiet kunne begrijpen zonder ons bewust te zijn van
de hedendaagse
>Ruimtevaart technologie die daaraan vooraf is gegaan.


En zo is dat. De horizon is niet alleen een punt, het ook onze valplek, de
valplek van de planeetmens die geen andere referentie heeft dan de masa en
de interne horizon van zijn vleselijke lichaam. Zie mijn tekst: de
Informatiemassa in Massa, Forum 38.04 (Amsterdam augustus 1997) pp. 1 t/m
het einde van het tijdschrift.

Wim Nijenhuis

nijenhuis<glocaal@worldonline.nl
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.