Andreas Broeckmann on Thu, 8 Oct 1998 18:55:33 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Wiretap 4.10: Soft Liberation, 18 oktober, 14-17.30uur


Wiretap 4.10

Soft Liberation - Onafhankelijke software ontwikkeling in de kunst

Zondag 18 oktober
14.00 - 17.30 uur (deur open 13.30 uur)
V2_Organisatie, Eendrachtsstraat 10, 3012 XL Rotterdam
Entrťe fl. 7,50

Presentaties door Matthew Fuller van I/O/D (UK) en Graham Harwood van
Mongrel (UK), en een discussiebijdrage door Rolf Pixley van Anomalous
Research/NL.
Moderator: Paul Perry (kunstenaar, werkt voor Media-GN Groningen)


Tijdens Wiretap 4.10 staat de behoefte en noodzaak voor een grotere
diversiteit in hard- en software centraal. De afhankelijkheid van
kunstenaars van commerciele soft- en hardware heeft ons de bekende beelden
opgeleverd van onder andere illustratie-, 3-d modeling- en andere
beeldbewerkingspakketten. Ook de bekende internetbrowsers en
systeemsoftware, die door enkele grote bedrijven zijn ontwikkeld, bepalen
in grote mate ons beeld van de digitale kunst. Voor veel kunstenaars is
deze beperkte diversiteit aanleiding om zelf hard- en software te
ontwikkelen die specifieke toepassingen kent en andere esthetische, maar
ook sociale en culturele, dimensies toevoegt aan het gebruik van
mediatechnologie.

Wiretap 4.10 presenteert enkele recente en internationaal succesvolle
projecten die laten zien dat kunst-concepten tot bijzondere software
programmering kan leiden waarin sociale en culturele thema's prevaleren
boven gebruikersvriendelijkheid en commerciŽle exploitatie. De 'Web
Stalker' van I/O/D en Mongrels 'Natural Selection' zijn hiervoor goede
voorbeelden.

In een gesprek met technische specialisten op het gebied van onafhankelijke
software ontwikkeling zal Paul Perry, die de middag modereert, deze
kunstpraktijk in een bredere context van hard- en software ontwikkeling
plaatsen. Kunstenaars en technici gaan in gesprek over 'aRt&D', de relatie
tussen 'art research' en wetenschappelijk onderzoek en over de
mogelijkheden en beperkingen van interdisciplinaire en niet-commerciŽle
software ontwikkeling.
Speciale gast voor dit programma-onderdeel is de hard-en software
ontwikkelaar Rolf Pixley van Anomalous Research. Hij houdt een lezing met
de titel: 'Tales from the Garage'.Projecten

I/O/D : The Web Stalker
The Web Stalker is een softwarepakket voor het visualiseren, in kaart
brengen en manipuleren van informatie op het World Wide Web. De Web Stalker
software analyseert de codes van de webpagina's van opgegeven websites en
visualiseert deze op grafische wijze. Het project geeft een verrassende
esthetische blik in de onderliggende lagen van het Web.
De software kan gratis gedownload worden van het web. Het project maakt
duidelijk dat een creatieve analyse van software en onze technische
omgevingen de sleutel is tot een belangrijk deel van de hedendaagse cultuur.
I/O/D is een samenwerkingsproject van Simon Pope en Colin Green van Escape
en de schrijver Matthew Fuller.

Mongrel : National Heritage / Natural Selection / Heritage Gold
Mongrel is een groep kunstenaars (kernleden zijn Matsuko Yokokoji, Richard
Pierre-Davis en Graham Harwood) die sociaal geŽngageerde producten maken
waarbij geen technologie uit de weg wordt gegaan. De CD Rom 'Rehearsals of
Memory', een ouder project van Graham Harwood, werd o.a. tijdens DEAF95 en
het Internationaal Film Festival Rotterdam gepresenteerd.
National Heritage is een doorlopend project dat het publiek en de betrokken
kunstenaars confronteert met hun eigen houding ten opzichte van culturele,
biologische en technologische uitingen van racisme. National Heritage
bekritiseert de inzet van nieuwe communicatie technologie als middel ter
verspreiding en organisatie van verschillende vormen van rasveredeling,
nationalisme en racisme.
HeritageGold 1.0 is een ge-herprogrammeerd en hervormgegeven versie van de
Photoshop software dat in deze versie gebruikt kan worden om raciale
kenmerken van portretten te veranderen.

Links
The Web Stalker - http://www.backspace.org/iod
Mongrel - http://www.mongrel.org.uk
Media-GN - http://www.media-gn.nl
V2_Organisatie - http://www.V2.nl/wiretapWiretap
Wiretap bestaat sinds 1996 en is in 1998 een serie van zes programma's
waarin kunstenaars en researchers projecten presenteren op het gebied van
kunst, cultuur, wetenschap en media. De presentaties zijn veelal
interdisciplinair van karakter en geven een beeld van de cross-over
projecten die kunstenaars, wetenschappers en technici momenteel ontwikkelen
op het gebied van (media)technologie. Wiretap stelt actuele vragen over de
inzet van media in de kunst en cultuursector.


De Wiretap serie wordt ondersteund door:
Rotterdamse Kunststichting en het ministerie van OCenW
V2_Organisatie wordt ondersteund door:
Gemeente Rotterdam, afdeling culturele zaken en het Ministerie van OC&W


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.