Menno Grootveld on Thu, 20 Aug 1998 02:26:50 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: LOST & FOUND EXTRA DE LUXE


LOST & FOUND EXTRA DE LUXE

Op vrijdag 21 augustus vindt in de filmzaal van de Melkweg een EXTRA DE
LUXE editie van LOST & FOUND plaats, in het kader van de aldaar te houden
feestavond van het Triple X Festival. Deze Lost & Found zal anders zijn dan
anders, vanwege de lokatie, maar ook met het oog op het te verwachten
publieksgedrag. Daarom deze keer slechts een film, maar wel een hele lange:
een uur en drie kwartier. De titel van de film houden we uiteraard geheim,
maar de trouwe kabelkijkers onder U zullen hem zich ongetwijfeld nog
levendig voor de geest kunnen halen, aangezien hij met veel succes een jaar
of wat geleden meermalen is uitgezonden door Staats TV Rabotnik. Let U
vooral op de ondertitels, dat is een verhaal op zich.
Zoals te doen gebruikelijk is er een bar in de zaal, waar drankjes
genuttigd kunnen worden, en wordt het geheel omlijst met toepasselijke
muzikale intermezzo's van onze Lost & Found DJ's.
Helaas zult U om deze unieke film te kunnen ondergaan de volledige
entreeprijs voor de Triple X-feestavond aan de kassa van de Melweg moeten
voldoen, ook al bent U alleen maar gekomen voor Lost & Found. Zie het als
een vrijwillige bijdrage voor een goed doel en U zult zich geen moment
hoeven te vervelen!


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.