Josephine Bosma on Mon, 18 May 1998 22:15:05 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: r100 mail


beste nl-nettimersEven naar aanleiding van de mail die ik naar deze lijst heb
geforward: ik ben vergeten de tag eraf te halen. U staat dus
geen van allen op een andere mailinglist zonder uw toestemming.

Excuses voor eventuele verwarring.*


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.