Andreas Broeckmann on Tue, 5 May 1998 10:46:12 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: De Net.Art klas van 1996/97


Dit is een korte advertentie voor:

Web-specific Art.
Het World Wide Web als artistiek medium.

Skriptie, Kunstwetenschap Gent, 1997

voorgelegd door Sandra Fauconnier
fokky <Sandra.Fauconnier@rug.ac.be>


Sandra (Fokky) Fauconnier -- ook bekend als de redactrice van de weeklijkse
internationale Nettime Announcer -- is in 1996 diep de net.art scene
ingedoken en heeft een boek geschreven dat een goede overzicht geeft over
de 'major en minor global players', stijlen, achtergronden en discussies
rond dit fenomeen. De geschiedenis van het Web wordt nog een keer verteld,
de mediatheoretische en -esthetische context geschetst, en dan levert
Sandra Fauconnier een uitgebreide beschrijving en analyse van verschillende
net.artists en web-projecten, die in de 'korte zomer van het Internet' tot
de bloemen met de heftigste kleuren en de sterkste geuren behoorden. Zonder
twijfel zal dit in de toekomst een van de belangrijkste bronnen voor de
geschiedenis van het artistieke gebruik van het Web worden.

De (nederlandse) tekst is nog niet op papier gepubliceerd [nudge, nudge],
maar staat natuurlijk online:

http://studwww.rug.ac.be/~sfauconn/web-specific-art/

(kleine waarschuwing van Fokky: 'schrik niet: soms haal ik mijn slechtste
smaak qua webdesign boven, ik denk dat dat een klein pervers trekje is.')


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.