Mylene van Noort on Wed, 15 Apr 1998 16:56:12 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Aanvangstijd 20 april


Per abuis is de aanvangstijd van het Club in de Lucht event weggevallen uit
het vorige bericht.
De avond begint op beide locaties om 21.00 uur.

Mylene van Noort, mailadres: mylene@waag.org
Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media / Society for Old and New Media
De Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam
Tel: 020-5579806
Fax: 020-5579880
URL: http://www.waag.org


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.