geert on Fri, 10 Apr 1998 08:29:35 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: de prijs van de euro


From: Vereniging Democratisch Europa <vkeforum@dds.nl>

AANKONDIGING

Donderdag 16 April '98 20.00-22.00 uur, Grote Zaal, De Balie

De Balie en de Vereniging Democratisch Europa presenteren:

DE PRIJS VAN DE EURO

'Wat te doen na de invoering van de Euro?' Die vraag staat centraal tijdens
het debat naar aanleiding van het boek 'De Prijs van de Euro'. In het boek
zet een uiteenlopende groep economen zijn bedenkingen uiteen over de
monetaire integratie van Europa. Aan de hand van de gesproken recensies en
debat wordt de Europese integratie in het 'post D-Marktijdperk' in kaart
gebracht.

Immers, de richting van de Europese integratie na EMU is ongewis. Politici
als Kok en Duisenberg speculeren op politieke integratie van de Europese
Unie als eis voor het welslagen van de euro. Ondertussen is de consensus
over wat deze politieke integratie precies inhoudt ver te zoeken. De euro
maakt dit nog eens pijnlijk duidelijk. De monetaire integratie dwingt
immers tot een hoge mate van besluitvorming op Europees, en dus nauwelijks
democratisch controleerbaar niveau. Is er op termijn perspectief voor een
EU die zich op een degelijke manier politieke rekenschap kan geven van haar
beleid  - door een functionerend parlement?

Ook de invulling van Europa's sociale kwesties - armoede, werkloosheid,
milieu-  blijft ver achter bij de voortschrijdende economische integratie.
De Europese doelstellingen van vrijhandel en liberalisering zijn inmiddels
zo goed als bereikt. 'Europa wat nu?' is langzamerhand een gerechtvaardigde
vraag. De totstandkoming van de monetaire unie is zonder enig publiek debat
gerealiseerd - het is zaak dat de volgende stappen wel gepaard gaan met een
breedgedragen, openbare discussie.

'De Prijs van de Euro' wordt door dr. Rob van Tulder (EUR), Mirjam de Rijk
(Groene Amsterdammer) en Roel Janssen (NRC) gerecenseerd. Vervolgens vindt
een debat plaats met Jos de Beus (Filosoof RUG)(o.v.b), Arnold Heertje
(Econoom UvA), en Rick van der Ploeg (Tweede Kamer PvdA)(o.v.b.), de
auteurs van het boek en de recensenten. O.l.v.Tracy Metz (chef Zaterdags
Bijvoegsel van NRC Handelsblad) en Jannetje Koelewijn (economie-redactie
NRC), 

De Prijs van de Euro. De gevaren van de Europese Monetaire Unie. Geert
Reuten, Kees Vendrik en Robert Went (red.) Pb. 208 blz., fl. 34,90/698 fr.
ISBN 90-5515-168-8. (Voor recensie-exemplaren: tel nr uitgeverij Van Gennep
020-6247033.)

Het debat maakt deel uit van de EMU-dag in De Balie, die begint met een
lezing van oud-Eurocommissaris Ralf Dahrendorf om 16.00 uur.

Bureau van de Vereniging Democratisch Europa (VDE)
Kleine Gartmanplantsoen 10
10177 RR AMSTERDAM
020 55 35 151


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.