Nieuw Republikeins Genootschap on Thu, 29 Jan 1998 07:29:27 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Leve de republiek!


L e v e   d e   R e p u b l i e k !


Donderdag 29 januari, 13.00 op de Dam

Exact 12 uur voordat het Sperr-gebied op de
Dam wordt ingesteld zal de Republiek der
Nederlanden worden uitgeroepen door het
Nieuw Republikeins Genootschap. De burgerij
eist democratie en zal haar onafhanklijkheids-
verklaring voordragen.

Komt allen! Amsterdam is van ons.


Het Nieuw Republikeins Genootschap


-------------------------------------------------------------------------
Nieuw Republikeins Genootschap / Amsterdam / http://huizen.dds.nl/~nrg-ie
-------------------------------------------------------------------------


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.