Marie-Jose Klaver on Mon, 26 Jan 1998 16:00:09 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: Laurie Anderson op de radio


At 12:27 26-1-98 -0500, Sjoera Nas wrote:
>Op 25 april 1997 trad Laurie Anderson op in een
>uitverkocht Paradiso, onder de titel 'The Speed
>of Darkness'. 
>De reacties waren heel divers: van laaiend 
>enthousiast (NRC/TROUW) tot dodelijk
>negatief (Karin Spaink vergeleek haar met Youp 
>van het Hek in het Parool).
>Wie er niet bij was, kan zich zelf een oordeel 
>vormen op zaterdagavond 21 februari: de NPS 
>zendt in het programma 4FM (op radio 4 dus) 
>een stukje uit van ongeveer 10 minuten.


http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1997/04/26/Med/anderson260497.html
Laurie Anderson verbaast zich over idiote mensheid (Sietse Meijer)
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.