Stichting Tivoli on Thu, 22 Jan 1998 14:18:36 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: De Wandelvereeniging - natuur, kunst, politiek en religie.


DE WANDELVERENIGING: KUNST, CULTUUR, NATUUR EN RELIGIE


Zondag aanstaande organiseert de Utrechtse concertzaal Tivoli een nieuw
programma onder de noemer De Wandelvereeniging. Het betreft een eigentijdse
zondagmiddag verpozing die eens de maand zal plaatsvinden. Zondag 25
januari vindt de eerste aflevering plaats.
De eerste twee uur zijn ingeruimd voor lezingen (inclusief high tea) over
natuur, kunst, politiek en religie. Verder staat er samenzang, een
culturele bingo en een excursie op steenworp afstand van Tivoli op het
programma. Het einde van de middag wordt muzikaal opgeluisterd door de dj's
Jan de Kruyff en Kees van Hondt. En voor de sportliefhebbers: u kunt op
tijd thuis zijn voor Studio Sport.

De Wandelvereeniging ademt zeker niet de sfeer uit van: vroeger was alles
beter. Nee, nostalgische motieven spelen geen rol. De actualiteit staat
voorop. Mischien is dit programma te vergelijken met de Heavenly
Social-middagen, zoals de Chemical Brothers deze in Engeland organiseerden.
De Wandelvereeniging is geen regelrechte copie, maar hoogstens een
Nederlandse variant.


Kinderopvang is geregeld. U dient wel van te voren even contact op te nemen
met Tivoli.

De Wandelvereeniging.
Tivoli, Oude Gracht 245 Utrecht
tel: 030 - 2 311 491
aanvang: 14.00 uur
einde: 18.30 uur
entree: f 10,= (lidmaatschap voor 5 afleveringen f 25,=)


PROGRAMMA ZONDAG 25 JANUARI:

Lezingen:
- Bergbeklimmer BART VOS over zijn klim-lol
- JAN-WILLEM WITS, perschef van het aartsbisdom Utrecht, over het omstreden
poster Who's                       Afraid Of God'
- Muzikant, ondernemer en radio 3-DJ HENK WESTBROEK praat over de Utrechtse
leefbaarheid - Schrijfster YVONNE KROONENBERG spreekt over het
zondagmiddaggevoel.

* een excursie op steenworp, georganiseerd door Stichting 't Gilde Utrecht

* Culturele bingo

* Dj's Jan de Kruff en Kees van Hondt


>HET WANDELMANIFEST
>>
>>Hierbij nodigen we U en de Uwen uit om op zondagmiddag 25 januari om 14:30
>>uur in Tivoli (Utrecht) aanwezig te zijn bij de eerste bijeenkomst van de
>>Wandelvereeniging.
>>
>>Wat is de Wandelvereeniging? Een club, een zondagmiddagsociŽteit? Zoiets,
>>maar veel meer. In praktische zin zou men het maandelijks treffen van de
>>Wandelvereeniging inderdaad kunnen zien als de ideale wijze om de landerige
>>zondagmiddagverveling te verdrijven en te ontkomen aan de visite-terreur
>>van grootouders en schoonmoeder. Let wel: de Wandelvereeniging is er voor
>>heel het gezin, kinderopvang is geregeld.
>>
>>Maar er zijn niet alleen praktische redenen om lid te worden van het
>>selecte gezelschap wandelvrienden- en vriendinnen. Er zijn hogere motieven
>>te over. De Wandelvereeniging is opgericht vanuit de ideŽle gedachte dat
>>een zondags samenzijn op niveau een verrijking van het maatschappelijk
>>leven zal zijn. Waar kan men zich - in ongedwongen sfeer - laven aan
>>lezingen over cultuur, natuur en religie (de drie serieuze pijlers onder
>>het programma) en tegelijkertijd zich vermaken met een spelletje bingo, een
>>sjieke Britse high tea en een onstuimig dansje toe (dames houdt uw
>>balboekje gereed)? U raadt het al: bij de Wandelvereeniging.
>>
>>De Wandelvereeniging wil geen ouderwets of nostalgisch fenomeen zijn. Toch
>>is het bestuur van mening dat de huidige maatschappij dusdanig op hol is
>>geslagen, dat veel van de mooie en waardevolle kwesties die het leven in
>>ons land zo aangenaam maken en maakten, nog weleens onderbelicht blijven.
>>Bij die zaken wil de Wandelvereeniging graag stil staan.
>>
>>Wij willen best eens luisteren naar een verhandeling over het nut van de
>>boomkever of salamander (inclusief lichtbeelden). Graag horen wij een
>>kerkelijk/spiritueel leider zijn/haar opinie geven over zaken als
>>huwelijksmoraal en 'sociaal gezicht.' Gaarne ook hangen wij aan de lippen
>>van een opinion leader uit de politiek, die zijn/haar Tivoli-rede
>>uitspreekt. En natuurlijk verwelkomen wij met gepaste eerbied literatoren
>>uit ons taalgebied.
>>
>>Maar denk niet dat het allemaal zwaar en dwingend wordt, welnee: men kan
>>zich - als ware Tivoli een knusse huiskamer - onder het genot van een kopje
>>high tea op tal van wijzen verpozen. Op TV- en videoschermen zullen actuele
>>sportbeelden of Italiaanse speelfilms te zien zijn. Tevens kan men
>>thematisch intellectueel bingoŽn of zich anderszins aan kunst en spel
>>wijden. Wij wijzen U erop dat het bestuur Uw medewerking bij het instuderen
>>van het huislied ten zeerste op prijs stelt. Voor de actievere
>>wandelliefhebber is er bovendien gelegenheid tot het bijwonen van de
>>zogenaamde excursie-op-steenworp.
>>
>>Worden de eerste twee uur (van half drie tot half vijf) van ons samenzijn
>>besteed aan zaken ter lering en vermaak, de afsluitende twee uur (van half
>>vijf tot half zeven) staan in het teken van muziek en dans. Enigszins in de
>>traditie van de Britse heavenly social zondagmiddagen: onderhoudend, warm
>>zwoel, hip maar niet drammerig modern.
>>
>>Men kan kortom bij de Wandelvereeniging de zondagse namiddag doorbrengen al
>>dansend in een plezierige ambiance. De beste DJ's van Nederland serveren U
>>de swingendste borrelkrakers (verzoeknummers zijn mogelijk en ook het
>>slijpen zal door de Wandelvereeniging in ere hersteld worden). Totdat de
>>klok half zeven slaat. Want dan sluit Tivoli onherroepelijk haar poorten
>>voor de Wandelvereeniging en kan iedereen nog net op tijd voor Studio Sport
>>zijn eigen woonstede bereiken.
>>
>>Het bestuur der Wandelvereeniging.--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.