Andreas Broeckmann on Tue, 20 Jan 1998 11:27:32 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Wiretap 4.01: Cinema without Walls


V2_Organisatie presenteert ism Exploding Cinema/Int. Film Festival Rotterdam:


Wiretap 4.01: Cinema without Walls
===============================================================

Datum: 		zondagmiddag 1 februari 1998
Tijd: 		14 uur
Plaats:		Theater Lantaren/Venster, Gouvernestraat 33, Rotterdam

Sprekers: 		Toni Dove (US), Michael Naimark (US) en Simon Penny
(US)
Moderator: 	John Wyver (UK)

Voertaal: 		engels
Entree: 		fl. 10,-

Reserveren:	IFFR, tel.010-2331400 (vanaf 23 januari)
===============================================================

Cinema without Walls

Wiretap 4.01 staat in het kader van het Internationaal Film Festival
Rotterdam en speciaal hierin het onderdeel Exploding Cinema. Exploding
Cinema richt zich op die ontwikkelingen waar cinema zich verbindt met
nieuwe media en andere kunstdisciplines. Wiretap 4.01 sluit nauw aan bij de
expositie 'Cinema without Walls' met daarin drie interactieve kunstwerken
met een sterke cinematografische ervaring. Deze expositie is een
samenwerking tussen V2_ en het Internationaal Film Festival Rotterdam en te
zien in het pand van V2_ van donderdag 29 januari t/m zaterdag 7 februari.

De exposerende kunstenaars zijn: Michael Naimark met 'Welcome to the
neighborhood', een gigantische panoramische filmervaring over vier
cultureel bedreigde steden in de wereld; Toni Dove met 'Artificial
Changelings', waarin het publiek de hoofdrolspeelster op verschillende
niveaus kan benaderen (psychologie, bewustzijn en onderbewustzijn); en
Diller & Scofidio met 'Indigestion' waarin het publiek personen met
verschillende sociale, politieke en culturele achtergronden met elkaar kan
laten dineren met alle conflicten van dien. Alle drie de werken maken
gebruik van dynamische verhaalstructuren die afhankelijk van het gedrag van
het publiek een andere wending kunnen nemen.

De tentoonstelling vindt plaats in het V2_Gebouw, Eendrachtsstr.10,
Rotterdam. Zij wordt op 29 januari, 16.00 uur geopend door de directeur van
het Film Festival, Simon Field, en blijft te zien t/m 7 februari.

===============================================================

Wiretap 4.01

De grootste kracht van de cinema is misschien wel haar dwingende karakter.
Dwingend in de vorm van de tijd waarin de film zich afspeelt, dwingend in
de vorm van de montage en het verloop van het verhaal en dwingend in de
overgave die van het publiek geeist wordt. Interactieve narratieve
omgevingen zoeken de kracht en kwaliteit juist in open structuren en in
communicatie, in combinatie met de dwingende kwaliteiten van de cinema. De
nieuwe generatie computergames zoals Blade Runner en Riven zijn hier een
voorbeeld van.

Tijdens de Wiretap 4.01 zullen Naimark en Dove hun interesse
voor de interactieve cinema toelichten aan de hand van hun werk. De
structuur van het werk, de relatie met de traditionele cinema en de
specifieke kwaliteiten en zwakheden van de interactieve cinema zijn
onderwerp van gesprek in deze Wiretap.

Als extra gast is Simon Penny uit Pittsburg uitgenodigd die voor de
Multi-Mediale van het ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie te
Karlsruhe) zijn werk Fugitive ontwikkelde. Fugitive is een 360 graden
cinematografische omgeving waarin filmbeelden nauw verbonden zijn met het
gedrag van de kijker. Uit gedragsanalyses ontwikkelde Penny een scenario
voor de real-time montage van beelden.

De moderator voor deze Wiretap is John Wyver van Illuminations uit Londen.
Na afloop van de presentatie bestaat de mogelijkheid om samen met de
kunstenaars de expositie te bekijken.


***Dit Wiretap programma vindt plaats in Theater Lantaren/Venster,
Gouvernestraat 33, Rotterdam.

***Reserveren kan vanaf 23 jan bij de kassa van het IFFR, tel.010-2331400.

======================================================

Voor verdere informatie:

V2_Organisation
Eendrachtsstraat 10
3012 XL Rotterdam
Netherlands
tel: +31.10.4046427
email: v2@v2.nl
URL: http://www.V2.nl/


Wiretap 4.01 wordt financieel ondersteund door de Rotterdamse Kunst
Stichting en het Internationaal Film Festival Rotterdam.
V2_Organisatie wordt financieel ondersteund door het ministerie van OCenW
en de gemeente Rotterdam, afdeling Culturele Zaken.


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.