Martin Sjardijn on Sat, 17 Jan 1998 14:05:43 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Een Zwanenzang?


Philip Peters vertelt hieronder over het teloorgaan van het HCAK en het 
subsidiestelsel dat naar zijn bevindingen "door en door verrot" is.
(In verband met de grootte van dit artikel verwijs ik met een URL)
======================================================================

TEGEN DE MACHT IN DE MARGE
HET HCAK: EEN ZWANENZANG?

door Philip Peters 

DE STAND VAN ZAKEN

   Alles gaat voorbij. Er is geen reden waarom iets dat eens werd
opgericht het eeuwige leven zou moeten hebben. Toch is het mij, vanaf
het begin tot het eind betrokken bij het HCAK, vreemd te moede nu ik
gedwongen ben om de voorlopige
sluiting van onze instelling aan te kondigen. Achtereenvolgens werden
drie subsidie-aanvragen afgewezen, twee door de Mondriaan Stichting en
één door het ministerie van OCW of, liever gezegd, door het daartoe in
het leven geroepen
advieslichaam dat met weinig subtiel gevoel voor geschiedenis 'Raad voor
Cultuur' is genoemd. Ik kom daar later op terug... 

zie voor de complete tekst: 
http://www.denhaag.org/~sjardijn/red/zwanenzang.html

zie ook http://www.denhaag.org/~sjardijn/red/hcak.html

Met groet, Martin Sjardijn
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.