Andreas Broeckmann on Sat, 20 Dec 1997 12:24:21 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Muntadas lezing op 7 januari, Rotterdam


De spaanse media-kunstenaar Antonio Muntadas geeft op 7 januari '98,
20.00uur, in het Witte de With centrum, Witte de Withstraat, Rotterdam, een
lezing over zijn laatste projecten, die onder de titel 'On Translation:
...' lopen en waarvan een aflevering, On Translation: The Internet Project,
laatst op de documentaX gepresenteerd werd.

De lezing wordt in het engels gehouden.

Verdere informatie: Witte de With, tel. 010-411 0144


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.