by way of Andreas Broeckmann on Mon, 15 Dec 1997 19:07:22 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Wiretap 3.12 Kerstspecial


*****************************************************
*******************  WIRETAP 3.12  ******************
datum ................. Zondagmiddag 21 December 1997
1300uur ................................... zaal open
1400uur ........................... aanvang programma
.. 2 parallelle lezingen Arjen Mulder + Wim Nijenhuis
................. DJ Peter Duimelinks en VJ Geert Mul
*****************************************************
V2_Gebouw - Eendrachtsstraat 10 - 3012 XL - Rotterdam    info:
........................ 010.4046427 - v2@v2.nl
*****************************************************
Sender: owner-v2_info_nl
Precedence: bulk

*****************************************************
V2_Kerstspecial ...................... toegang gratis
*****************************************************
Is de techniek een manier om van het lichaam af te komen? Wie kent niet het
verlammende gevoel van lusteloosheid, moeheid, teleurstelling in de liefde,
slechte spijsvertering en winderigheid? Wie droomt er niet van met een
vingerknip af te komen van al het onaangename dat het lichaam ons te bieden
heeft? Is
het geen zegen om verlost te worden van al het nare
door hetzij een pil, een poeder, een prik, een
operatie, of om vergetelheid te zoeken voor de televisie, of om weg te
drijven op het Internet, of
om zelfs te verdwijnen in het Internet - zoals
Timothy Leary? Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat de troost en
het comfort van de techniek kunnen omslaan in een haat tegen het lichaam.
*****************************************************
Lichaamshaat kan gemakkelijk verergeren tot
wereldhaat, of haat tegen de kosmos in het algemeen.
Wereldhaat krijgt zijn uitdrukking in theologische leerstellingen die het
lichaam en de wereld zien als
het werk van de duivel. Dat was de visie van de
Gnosis, een dualistische religie, die ontstaan is ongeveer 200 jaar voor
Christus. De anti-materialistische visie van de Gnosis lijkt
tegenwoordig zijn technische fase te zijn ingegaan.
*****************************************************
De wiretap zal bestaan uit een parallelle lezing van
Wim Nijenhuis en Arjen Mulder in de traditie van het kerstverhaal. Beide
verhalen vervlechten met elkaar
en proberen in hun speurtocht de religieuze
aspiraties van veel technische ondernemingen te achterhalen. Wim Nijenhuis
zal hierbij de religieuze
en Arjen Mulder de technologische kant voor zijn rekening nemen. Zij zullen
afwisselend gedeelten voorlezen uit eigen werk en dat van anderen,
waaronder auteurs als Peter Sloterdijk, Paul Virilio
en John Lilly. Tegelijkertijd zullen zij elkaar voortdurend onderbreken en
proberen een tweegesprek
te beginnen. Er zullen sekten voor het voetlicht
komen zoals de Extropians en Heaven's Gate, maar ook mediafenomenen als de
X-files en het Sci-fi-channel aangevuld met klassieke verhalen uit de
ruimtevaart.
Ze zullen onderwerpen aansnijden zoals de Neo-gnosis, ad-hoc wonderen, de
zondeval, onsterflijke cellijnen,
de high van de gewichtloosheid, lichaamshaat, en wereldhaat zonder meer. Op
deze wijze zullen ze
religie en technologie onontwarbaar met elkaar
verweven. Hiermee zal ons huidige technologische 'project' een verdacht
metafysisch trekje krijgen
van millenniair formaat ...
*****************************************************
Het geheel zal in een warme elektro-Dickensiaanse ambiance gepresenteerd
worden waar spacey kerst-
liederen zich tomeloos aaneenrijgen in een beelden-
stroom van techno-religieuze verschijningen.
*****************************************************


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.