Martine Brinkhuis on Mon, 8 Dec 1997 19:43:56 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Digitaal Briefgeheim: discussie in De Balie


AANKONDIGING

        Digitaal briefgeheim. Discussie over e-mail en cryptografie
        dinsdag 16 december, 20.30 uur, De Balie  

Het briefgeheim is vastgelegd in de Nederlandse grondwet: niemand anders dan
de geadresseerde mag een brief openen. Voor e-mail ligt dat ingewikkelder.
Binnenkort buigt de Tweede Kamer zich over een voorstel om ook nieuwe
telecommunicatievormen in de grondwet op te nemen. Groot probleem voor de
wetshandhavers is de omgang met digitale versleutelingstechnieken
(cryptografie). 

Sinds de overheid in 1993 probeerde cryptografie te verbieden is er veel
gebeurd. 'Electronic Commerce' lijkt nu de weg vrij te maken voor
grootschalig gebruik van cryptografie en heeft de voorstanders van
regulering op een achterstand gezet. De ministeries van Binnenlandse Zaken
en Justitie stellen voor om een e-mail gelijk te stellen aan een briefkaart
(dus leesbaar voor iedereen), en de privacy alleen te respecteren als de
berichten met cryptografie onleesbaar gemaakt zijn. Ondertussen worden
plannen gemaakt voor de oprichting van Trusted Third Parties (TTP's) die
sleutels en certificaten in beheer zullen nemen. 

Wat betekent dit precies voor de privacy van de digitale burger en welke
gevolgen heeft de regulering van cryptografie op financiŽle transacties op
het Internet? De Registratiekamer schreef in een ongevraagd advies aan het
kabinet dat zij de nieuwe wetsvoorstellen in alle opzichten onaanvaardbaar
vindt, omdat de vertrouwelijkheid van gegevens onvoldoende is gewaarborgd. 

Inleiding door Paul Overbeek (cryptografie-specialist KPMG). Discussie met
B. Hulsman (Registratiekamer), Guikje Roethof  (Tweede Kamer, D66), Ronald
de Bruin (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) en Sergei Katus (VNO/NCW).
Gespreksleiding: Steven Lenos (Instituut voor Publiek en Politiek).

Digitaal Briefgeheim kwam tot stand in samenwerking met XS4ALL.

Entree 10,- / 7,50. Reserveren ma-za 17.00-20.00 uur, telefoon 020-553 51 00
De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam

 

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.