Michael van Eeden on Mon, 17 Feb 1997 15:32:56 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Dossier Siberie


Op

  http://www.dra.nl/~westext/dc_index.html

Is een zeer interessant artikel te vinden over wat er allemaal te vinden is
over een persoon als je nu op het internet gaat speuren.

groet,

Michael van Eeden 
mieg@factory.org
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.