Jos de Mul on Mon, 17 Feb 1997 11:40:36 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Inter@ctief werkcollege Ontologie van Hypertekst


Inter@ctief werkcollege Ontologie van Hypertekst, Faculteit der
Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam

Vanaf heden is de website " Ontologie van Hypertekst" toegankelijk. Deze
website maakt deel uit van een gelijknamig werkcollege dat ik verzorg aan de
Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit. De site bevat naast
een hypertekstversie van het collegedictaat o.a. een syllabus met
koppelingen naar op het WWW aanwezige hypertekstliteratuur, glossaria en
opgaven. Binnenkort zal ook een gemodereerde mailinglist deel gaan uitmaken
van deze website. 
    Hoewel het primair bedoeld is om de deelnemende studenten kennis te
laten maken met de theorie en praktijk van hypertekst, kunnen ook andere
ge´nteresseerden zich ( als "virtuele deelnemer" ) aanmelden. De website is
nog in aanbouw en zal gedurende de collegeperiode (tot 15 mei) verder
gestalte krijgen. De deelnemers worden uitgenodigd actief mee te bouwen aan
dit hypertekstlaboratorium.
    U bent bij dezen van harte uitgenodigd u aan te melden op de
website: http://www.eur.nl/fw/hyper/index.html. Commentaar en suggesties
zijn eveneens welkom op de onderstaande e-mail adressen.

Vriendelijke groet,

Jos de Mul
    

josdemul@molyvos.net (home)
http://molyvos.net/~josdemul/index.html (home page)
j.demul@fwb.eur.nl (Erasmus University Rotterdam)


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.