Andreas Broeckmann on Sat, 30 Nov 1996 11:21:50 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Belgrado/B92 updates


Dagelijkse Updates uit Belgrado van B92

Nadat de uitzendingen van het onafhankelijke radio B92 in Belgrado over de
laatste dagen regelmatig gestoord werden, worden nu op het Internet
nieuwsberichten via RealAudio verspreidt.

Kijk en luister op:

http://www.xs4all.nl/~opennet

http://www.xs4all.nl/~opennet/audio.html


-abroeck/V2_Organisatie


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.