Geert Lovink on Tue, 26 Nov 1996 18:12:53 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: welkom


beste nettimers,

gisteren is de lijst opengegaan. Het duurde even om de majordomo goed
te installeren en de adressen in te voeren, maar nu is het dan zover.
Er hebben zich tot nu toe 120 mensen aangemeld om aan nettime-nl mee te
doen, een behoorlijk grote groep, zeker als je bedenkt dat de lijst nog
moet beginnen. Natuurlijk kunnen er nog nieuwe kandidaten bij...

Het adres om je berichten, artikelen, aankondigingen, interviews en
essays heen te sturen is:

nettime-nl@dds.nl

De Digitale Stad was erg snel en hulpvaardig bij het inrichten van de
mailing list, waarvoor dank! V-2 zal het webarchief gaan onderhouden.
Het adres zal worden: http://www.v2.nl/nettime-nl.

In de uitnodigingsbrief heb ik al het een en ander uitgelegd over de
regels voor het posten van bijdrages zoals we die bij de engelstalige
nettime-l lijst hanteren. We streven er naar 1 a 2 bijdrages per dag te
hebben, zeker niet meer. Let daar dus op als je iets wilt insturen. Als
je wilt reageren op een artikel, maak er dan geen snel copy-reply mail
van, maar probeer er zoveel mogelijk een eigen diskussiebijdrage van
te maken. Verder hoop ik natuurlijk dat de lijst niet zal worden
gebruikt voor cynische opmerkingen, persoonlijke vetes, institutionele
machtspolitiek. Ook hoeft het niet altijd hele officiele post te zijn.
Je kunt gerust ook gedichten insturen, dagboek fragmenten, brieven uit
den vreemde, zolang het maar in Nederlands is en in het kader staat van
cyberpoltiek, tactische media, netkritiek of hoe je het dan ook maar wilt
noemen.

In de afgelopen weken is er op nettime-l vooral gediskussieerd over de
'politieke ekonomie van het Net', naar aanleiding van de bijdrages over
dit onderwerp die in oktober tijdens 'Metaforum 3' in Budapest aan de
orde kwamen. De bedoeling was om van de eerste generatie 'netkritiek' a
la de 'Californische ideologie' over te gaan naar een volgende fase, die
zich richt op economische theorie. Zijn we in staat een alternatief te
bieden aan het globale neo-liberalisme, de groeiende macht over het Net
van telcoms en de staatscontrole? Richard Barbrook, Manuel Delanda, Mark
Stahlman en anderen wisselen daar op dit moment gedachten over uit.
Verder zijn er veel actuele berichten uit Zagreb en Belgrado, waar de
oppositie zich voor het eerst sinds de oorlog weer roert, iets waar de
media-politiek een belangrijke rol in speelt.

Het is nog moeilijk te zeggen waar nettime-nl zich op zal richten. Ik
zal in het begin daar als moderator niet al te zeer op ingrijpen. Eerst
maar eens zien hoe het gaat. De lijn zal over een paar maanden wel
duidelijk worden. Duik vooral in je digitale archief en kijk er of iets
bij zit dat voor nettime-nl geschikt (afgekeurde artikelen, nooit
gepubliceerde verhalen of interview, materiaal dat is verstopt op
onbekende websites).

Let's go!

geert@xs4all.nl

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.