rini hartman on Sun, 12 Dec 2004 18:02:49 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] conferentie Goede Buren


Conferentie Goede Buren

Over burenruzies en richtlijnen tot het oplossen daarvan.

Woensdagmiddag 2 februari 2005, Concordia te Den Haag


Samenleven
Wonen in een grote stad betekent dat je vaak op elkaars lip zit. Mensen 
met verschillende levensstijlen, huishoudsamenstellingen, leef- en 
werktijden, culturele afkomst, religie en hobby's leven naast, boven en
onder elkaar. De één wil vroeg naar bed, de ander komt laat uit zijn 
werk, de één houdt van rust, de ander van levendigheid.

Soms leiden deze verschillende levensstijlen tot irritaties en overlast, 
die op hun beurt kunnen ontaarden in conflicten. Als een burenruzie 
eenmaal een vergevorderd stadium heeft bereikt is het vaak moeilijk om 
er nog verandering in te krijgen. Partijen staan lijnrecht tegenover 
elkaar en er kunnen onhoudbare situaties uit ontstaan.

Soms kan ook discriminatie in het spel zijn. Vaak ontstaat dit als uiting
 van frustratie van daadwerkelijke overlast, maar er kan ook sprake zijn
 van intolerantie gebaseerd op vooroordelen. Gebrekkige communicatie
door  gebrek aan een gemeenschappelijke taal of door het gebruik van 
generalisaties maken deze situaties niet beter. Het Bureau 
Discriminatiezaken heeft in het voorjaar van 2004 onderzoek gedaan naar 
deze problematiek.


Website
Om burenruzies in de toekomst beter te kunnen aanpakken of te voorkomen, 
is het Bureau Discriminatiezaken Haaglanden in samenwerking met anderen 
een website aan het maken over burenruzies. De website is bedoeld voor 
iedereen die betrokken is - of kan raken - bij burenruzies. Dit zijn
bewoners, maar ook professionals zoals wijkagenten en sociaal beheerders
 van woningbouwcorporaties. Het is bedoeling dat de website landelijk 
gebruikt gaat worden.

De website krijgt een forum en organisaties kunnen hun 'good practises'
 aan anderen bekend maken. In fragmenten uit het programma Buren van 
Frans Bromet komen verschillende partijen aan het woord en worden de 
bronnen van overlast getoond of ten gehore gebracht.


Conferentie
Woensdagmiddag 2 februari 2005 wordt in Concordia in het Centrum van Den 
Haag, de website en het advies gebaseerd op voornoemd onderzoek 
gepresenteerd. Naast de big-screen presentatie van de website zal er 
middels workshops en een speakers corner de mogelijkheid bestaan om 
kennis en ervaring op dit vlak met organisaties en gedupeerde buren te 
delen. De conferentie wordt mede georganiseerd door de Haagse Koepel. 
Aanmelden kan via het online aanmeldformulier
http://www.goedeburen.nl/conferentie


Contact
Nadere informatie over het programma volgt in januari 2005.  Voor meer
informatie en telefonische aanmelding: Lucia Lindner, Bureau 
Discriminatiezaken, tel 070 3028686, onderzoek@discriminatiezaken.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).