Hivos persbericht on Thu, 10 Apr 2003 10:32:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] "OVERHEID ONDERSCHAT BELANG ICT VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN"“OVERHEID ONDERSCHAT BELANG ICT VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN”


NIEUWE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HIVOS EN IICDVolgens Hivos betekent toegang tot informatie toegang tot macht. Voor het soort ontwikkeling waaraan Hivos zich heeft verbonden (maatschappijopbouw, versterking van 'civil societies', netwerken, politieke lobby) is toepassing van informatie en communicatietechnologie (ICT) uitermate effectief, zoniet onmisbaar. Hivos steunt al jaren NGO’s in ontwikkelingslanden om de kansen en mogelijkheden van de informatierevolutie te benutten.IICD assisteert ontwikkelingslanden bij het benutten van de mogelijkheden van ICT, om te werken aan duurzame ontwikkeling, waarbij lokale initiatieven centraal staan. Een van de activiteiten van IICD is het organiseren van ronde tafel bijeenkomsten in ontwikkelingslanden, waar deelnemers op de hoogte worden gebracht van de ICT mogelijkheden binnen een bepaalde ontwikkelingssector, en een ICT-strategie kunnen uitwerken.De afgelopen jaren hebben Hivos partners deelgenomen aan ronde tafel bijeenkomsten in Tanzania, Bolivia en Zambia. Ook werd er een zuid-zuid kennisuitwisseling georganiseerd in India. In Nederland werken beide organisaties nu samen in het project ‘Building inclusive information societies’. Dit project is gerelateerd aan de VN top over de informatie maatschappij (WSIS) die in december in Genève plaatsvindt.

=======================================


Organisatie:


Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die handelt vanuit humanistische waarden. Hivos wil een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Hivos voelt zich verbonden met arme en gemarginaliseerde mensen – én met de organisaties die voor hen opkomen – in landen in het Zuiden en in Zuidoost- Europa. Een duurzame verbetering van hun situatie is de uiteindelijke maatstaf voor het werk en de inspanningen van Hivos. Een belangrijke pijler daarbij is de versterking van de maatschappelijke positie van vrouwen.Niet geschikt voor publicatie:


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


Anneke Oosterhuis


Hoofd bureau Communicatie


telefoon: 070 – 376 55 00


e-mail: { HYPERLINK "mailto:a.oosterhuis@hivos.nl" }a.oosterhuis@hivos.nl


website: { HYPERLINK http://www.hivos.nl }http://www.hivos.nl

****************************************************** This footnote confirms that this email message is free of computer viruses. Hivos ******************************************************
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).

Volgens Hivos directeur Manuela Monteiro onderschat de overheid het belang van ICT voor ontwikkelingslanden. Dit blijkt volgens haar onder andere uit het ontbreken van specifiek beleid op dit terrein. Zij sprak haar kritiek uit bij het ondertekenen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Hivos en het International Institute for Communication and Development (IICD). De vierjarige overeenkomst omvat zowel inhoudelijke samenwerking in ontwikkelingslanden als financiële ondersteuning van IICD door Hivos. De komende jaren vinden concrete projecten plaats in Ecuador en Zambia. Daarnaast werken beide organisaties samen om het belang van ICT voor ontwikkeling onder de aandacht te brengen.