Roland Spekle on 28 Mar 2001 09:08:23 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] sub.club #9


sub.club #9

Op vrijdag 6 april presenteert Impakt in haar sub.club serie 2 concerten van

TV Victor minimale techno
Tikiman with Scion dubtechno

De grenzen van de Berlijnse techno worden opgezocht in een sub.club avond die Impakt presenteert in Theater Kikker. Op het label van de roemruchte underground technoclub Tresor is de recente CD van TV Victor uitgebracht, waar o.a. Maurizio van Basic Channel aan meewerkte. Zijn uiterst minimale techno met verschuivende ritmes en een geheimzinnige, donkere onderstroom houdt je aandacht continu vast.
De op de Cara´bische Eilanden geboren zanger Tikiman opende al voor menig reggae grootheid. Nu hij in Berlijn is neergestreken, werkt hij samen met Scion, bekend van het Chain Reaction-label en de Hard Wax-store. Hun dubtechno, techno met veel lome, super-lage ritmes en weirde geluidseffekten, heeft raakvlakken met de muziek van Burnt Friedman en Pole. De geluidseffekten van Scion zijn de bedding voor het Jamaicaanse toasten van Tikiman.


6 april
sub.club #9
Theater Kikker
Ganzemarkt 14
aanvang: 21.00 uur
zaal open 20.30 uur
entreeprijs Fl. 15.-
reserveren: 2 319 666

Voor meer informatie: info@impakt.nl of bel 030-2944493 of bezoek onze website: www.impakt.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------
sub.club #9

On Friday, April 6, Impakt will present in its sub.club series two concerts
by:

TV Victor minimalist techno
Tikiman with Scion dub techno

The borders of Berlin techno will be explored in a sub.club evening that
Impakt is presenting in Theater Kikker. The most recent CD by TV Victor was
released on the label of the renowned underground techno-club Tresor; artist
including Maurizio of Basic Channel also collaborated on the project. His
extremely minimalist techno, with its shifting rhythms and mysterious dark
undercurrent, continuously captures your attention.

Born in the Caribbean, singer Tikiman has already opened for many reggae
greats. Now that he's landed in Berlin, he's been working together with
Scion, known from the Chain Reaction label and the Hard Wax store. Their dub
techno, with its heavy, super-low rhythms and weird sound effects, overlaps
with the music of Burnt Friedman and Pole. The sound effects of Scion form
the foundation for Tikiman's Jamaican toasting.

April 6
sub.club #9
Theater Kikker
Ganzemarkt 14
Begins at: 21:00
Venue opens at: 20:30
Entry price: fl. 15.00
Telephone reservations: (030) 231 9666

For more information, you can contact us at telephone number 030 294 4493,
send e-mail to info@impakt.nl or visit our website at: www.impakt.nl

Impakt Festival
Postbus 735
3500 AS Utrecht
The Netherlands

If you use a courier service you must have your parcel delivered to our office address:
Impakt Festival, Damstraat 19, 3531 BP Utrecht, The Netherlands

Tel.: + 31 30 2944493
2nd phone: + 31 30 2963408
Fax.: + 31 30 2944163

e-mail: info@impakt.nl
http://www.impakt.nl