Lucas Evers on 22 Mar 2001 18:29:11 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] online archief net.congestion


L.s.,

Er is een start gemaakt met het online archief van ‘net.congestion –
International Festival of Streaming Media’. Het archieveren zal zo’n 6 weken
duren. De meeste onderdelen van net.congestion hebben we op video,
behalve de onderdelen ‘The Network is the Narrative’ en ‘Bandwidth
Aesthetics’.

Wanneer er iemand is die net.congestion bezocht heeft en audio dan wel
video opnames gemaakt heeft van deze onderdelen, zouden wij daar graag
een kopie van willen ontvangen. De kosten van het versturen, kopiëren of
anderszins willen we graag op ons nemen.

Wanneer er verder nog mensen zijn die foto’s, geschreven stukken, video
en / of audiofragmenten van net.congestion hebben, dan zouden we hen
willen vragen die op te sturen of daarover contact met ons op te nemen. We
zouden dat bijzonder op prijs stellen, wanneer we dit voor het online archief
zouden kunnen gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Adam Hyde
r a d i o q u a l i a

Lucas Evers
net.congestion - International Festival of Streaming Media
Amsterdam, 6 - 8 October 2000
http://net.congestion.org

office:
De Balie, Center for Culture and Politics
Kleine Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam, Netherlands
+ 31 20 55 35 151 tel
+ 31 20 55 35 193
+ 31 20 55 35 155 fax

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).