Marjolein Berger on 13 Mar 2001 16:31:48 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Wiretap 7.03, trans_urban connections


Wiretap 7.03, trans_urban connections

Datum: vrijdag 23 maart 2001, 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

Locatie: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

Entrée: fl. 7,50

Presentaties door: Anna Everett (USA), Christiane Dellbrügge & Ralf de Moll 
(D), Keystroke: (Sher Doruff (NL), Niels Bogaards (NL) en Eric Redlinger (NL))
Moderatie: Nat Muller (V2_Organisatie)Wiretap 7.03, trans_urban connections

In de vorming van moderne stedelijke gemeenschappen staan kwesties van 
identiteit steeds centraler dan die van lokaliteit. Urbane gemeenschappen 
vormen zich steeds meer rond identiteitskenmerken met zelfontplooiing en 
zelfbevestiging als doel en steeds minder rond een bepaalde buurt. Of deze 
gemeenschappen nu etniciteit, vrijetijdsbeoefening, godsdienst of werk als 
grote gemene deler hebben, het is duidelijk dat de vorming van sociale 
gemeenschappen steeds minder plaatsgebonden is.

De informatietechnologie heeft ervoor gezorgd dat lokale culturen en 
subculturen aanknopingspunten vinden met virtuele gemeenschappen op het 
internet. Deze virtuele trans-urbane verbindingen hebben invloed op het 
karakter van het stedelijk domein en diens fysieke begrenzingen: de 
scheiding tussen het lokale en het mondiale wordt steeds waziger.

Wiretap 7.03 'trans_urban connections' onderzoekt hoe informatietechnologie 
en lokaliteit een rol spelen in het creëren van gemeenschappen: in de 
gedaante van het herlokaliseren van de Afrikaanse diaspora (Anna Everett), 
het verplaatsen van een stedelijke utopie naar het net (Dellbrügge & de 
Moll), of het faciliteren van translokale creatieve samenwerkingen door 
software-applicaties (Keystroke).


Gasten:

Anna Everett (USA)
doceert film- en televisiewetenschappen en nieuwe media aan de Universiteit 
van Californië. Zij is auteur van vele artikelen over filmtheorie, 
etniciteit en nieuwe media en werkt momenteel aan twee boeken, waaronder 
'Digital Diasporas: A Race for Cyberspace' (SUNY Press). Zij heeft haar 
onderzoeksresultaten op talloze (inter)nationale conferenties gepresenteerd 
en is lid van verschillende academische commissies, waaronder 
African-American Caucus, Information Technology Committee of the Society 
for Cinema Studies en van het bestuur van Console-ing Passions (een 
academisch genootschap voor de studie van feminisme, TV en digitale media). 
Anna Everett is momenteel gasthoogleraar Belle van Zuylen-leerstoel aan de 
Universiteit Utrecht, specialisatie vrouwenstudies.


Christiane Dellbrügge & Ralf de Moll (D)
studeerden aan de rijksacademie voor beeldende kunsten in Karlsruhe en 
werken sinds 1984 samen. In hun werk houden ze zich voornamelijk bezig met 
de vraag hoe kunst wordt gepresenteerd, ontvangen en geëvalueerd. Zij 
analyseren de voorwaarden voor het creëren van kunst en hun eigen rol als 
kunstenaars. Ze vinden het een uitdaging om voor hun projecten telkens, 
naargelang de specifieke situatie, een passend(e) medium en methode te 
zoeken. Hoe slimmer de vraag, hoe beter hun antwoord.


Keystroke
is een on line-softwareprogramma, een 'muziekinstrument' dat het mogelijk 
maakt om met meerdere deelnemers, op verschillende locaties, tegelijkertijd 
beelden, geluiden en teksten te genereren en te manipuleren. Enkele van de 
makers van Keystroke zijn:

Sher Doruff (NL)
is mediakunstenaar en heeft als componist, scenograaf en artistiek 
directeur samengewerkt met dans-, theater- en muziekgezelschappen. Sher 
Doruff is momenteel projectdirecteur van KeyStroke/Keyworx en mededirecteur 
van het programma 'Sensing Presence' van de Waag, Maatschappij voor Oude en 
Nieuwe Media in Amsterdam.

Niels Bogaards (NL)
studeerde muziektechnologie en artificiële intelligentie. De eindeloze 
mogelijkheden van computers en de ontwikkelingen van interfaces die 
interactie tussen mens en machine betekenisvol maken, vormen een 
voortdurende uitdaging voor Niels Bogaards.


Eric Redlinger (NL)
is ontwerper van geluid en performer. Zijn muzikale achtergrond beslaat 
onder andere uitvoerig onderzoek naar de extremen van het westerse muzikale 
spectrum: van de polyfonie en contrapuntiek tot elektronische muziek. Zijn 
interesse in intermediale samenwerkingen, die kunstenaars de mogelijkheid 
geven nieuwe vormen van expressie te verkennen door middel van technologie, 
heeft hij via KeyStroke ten volle kunnen uitleven.


Bookmarks:
Anna Everett
http://www.catalog.ucsb.edu/98cat/profiles/everett.htm

Dellbrügge & de Moll
http://hamburg-ersatz.trmd.de
http://www.demodell.de
http://copenhagen-substitute.homepage.dk

Keystroke
http://www.keyworx.orgV2_Organisatie
Eendrachtsstraat 10
3012 XL  Rotterdam
tel: +31.10.206.7272
fax: + 31.10.206.7271
e-mail: v2@v2.nl
URL: http://www.v2.nl/wiretap

De Wiretap serie wordt ondersteund door: Culturele Zaken, gemeente 
Rotterdam; Rotterdamse Kunststichting; ministerie van OCenW; Stichting 
Bevordering van Volkskracht, Luna Internet en het Goethe-Institut Inter 
Nationes Rotterdam.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).