Stan van Engelen on 1 Mar 2001 15:26:02 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 19


****************************
Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief
van de redactie van het VPRO televisieprogramma DNW.
****************************

Het zit er weer op, de "winterserie" van DNW. En het duurt nog tot 22
april voor de volgende serie, waaraan wij nu werken, weer begint.
In de komende weken zullen wij U zeker op de hoogte blijven houden, niet
alleen van wat er dit seizoen nog komen gaat, maar ook of DNW er het
volgend seizoen nog zal zijn. Dat laatste wordt in de komende maanden
beslist. Niet dat de VPRO niet met het programma door zou willen gaan,
maar diezelfde VPRO moet ingrijpend bezuinigen. Het is dus maar de vraag
of er voldoende middelen resten om een relatief duur programma als het
onze op zo'n manier overeind te houden dat DNW blijft wat het is: een
programma dat de hele wereld verkent om zo meer te begrijpen van de
directe omgeving waarin we leven en werken.
Nogmaals, de momenteel bijna 2500 abonnees van de nieuwsbrief zien wij als
de harde kern van onze kijkers en U behoort dus tot de eersten die zullen
horen hoe het afloopt.

Naast de vele positieve reacties die wij per e-mail kregen de laatste
weken, hebben sommige mensen ons laten weten ook wel wat kritiek te
hebben. Met name op het feit dat in twee uitzendingen, die over de
vrijetijdsindustrie in Zeeland en die over het gedoogbeleid,  nogal wat
materiaal is gebruikt dat ze al in de thema avond "Nederland - nu geheel
vernieuwd" hadden gezien. Veel mensen zagen dat eerder als een herhaling
dan als het 'recyclen' van materiaal, en vonden dat geen positieve
ontwikkeling.

Vanwege de bezuinigingen zal er volgend seizoen veel meer herhaald worden,
bij alle VPRO-programma's. Daar valt niet aan te ontkomen. Maar bij ons
blijft het dus de vraag of de 'middenweg', het opnieuw gebruiken van
bestaand materiaal maar dan in een nieuwe montage en aangevuld met nieuw
gedraaid materiaal, in bepaalde gevallen niet ook goede uitzendingen kan
opleveren. Natuurlijk, er moet in de eerste plaats een inhoudelijke reden
zijn om het te doen, maar de tijd dat geld geen rol speelde, ligt ver
achter ons.
Dus recyclen of niet? Als U hier een mening over heeft, horen we die
graag.

We hopen natuurlijk dat de lente binnenkort toeslaat. Maar als het zo'n
winters weer blijft als op het moment dat ik dit schrijf, en als U toch
maar binnen zit en nog niet op onze website bent geweest, kijk dan nog
eens naar ons uitgebreide dossier over globalisering op http://dnw.vpro.nl


Met vriendelijke groet,


George Brugmans
Eindredacteur

***********************
Voor meer informatie kijk op onze website: http://dnw.vpro.nl 
Reacties zijn welkom. U kunt ze sturen naar: dnw@vpro.nl

aan- of afmeldingen voor deze elektronische nieuwsbrief:
dnw-nieuwsbrief-request@vpro.nl 
(met respectievelijk subscribe / unsubscribe als subject, de rest van de
mail moet leeg blijven)______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).