Han Speckens on 31 Jan 2001 19:11:31 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: 08-02 Lef en Leefbaarheid in De Balie----- Oorspronkelijk bericht ----- 
Van: Pieter van Dijk <pieter.van.dijk@balie.nl>
Aan: <renaiss@nce>
Verzonden: dinsdag 30 januari 2001 16:38
Onderwerp: 08-02 Lef en Leefbaarheid in De Balie


8 februari 2001
Grote Zaal 20.00 uur

Renaissance van de Politiek
College #4

Lef en Leefbaarheid 

In korte tijd nemen in steden als Utrecht en Hilversum nieuwe 
partijen de macht van de oude over. Het establishment buigt voor 
snel opkomende politieke bewegingen die uitdrukking geven aan 
onmiskenbare gevoelens van onbehagen onder de kiezers, en het 
openbaar bestuur begint langzaam ruimte te maken voor 
wethouders en bestuurders uit niet- ideologische hoek. 

'Te makkelijk, te plat, ' reageert de bestaande orde op de 
successen van bewegingen als Leefbaar Utrecht, en men vraagt 
zich hardop af hoe lang deze 'populistische' partijen zullen 
bestaan. Het is de vraag wie ze met deze struisvogelstrategie een 
plezier doen - zichzelf in ieder geval niet.

Hoe deze nieuwe politieke organisaties te duiden? Dragen ze als 
'one issue beweging' bij aan de heruitvinden van de politiek? Is 
Leefbaar Utrecht de laatste stuiptrekking van het langs verdwenen 
scheidslijnen georganiseerd partijstelsel? Of houden ze de oude 
partijen juist in stand door hardhandig op hun tekorten te wijzen? 

In het vierde en laatste betoog in de reeks saloncolleges over de 
Renaissance van de Politiek gaat de Belgische socioloog Mark 
Elchardus in op de betekenis van nieuwe politieke organisaties, 
zowel in Nederland als in Vlaanderen. Henk Westbroek, voorman 
van Leefbaar Utrecht, en Jacques Wallage, burgemeester van 
Groningen en voormalig fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid 
buigen zich daarop over de vraag of de bestaande partijen nog 
uitdrukking geven aan wat leeft onder de bevolking. 

John Jansen van Galen, journalist voor o.a. Het Parool en
Het Oog op Morgen, leidt het gesprek in goede banen.

Tel. voor reserveringen 020 55 35 100
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).