Stan van Engelen on 25 Jan 2001 14:29:34 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 14


****************************
Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief
van de redactie van het VPRO televisieprogramma DNW.
****************************

Komende zondag start DNW weer met een nieuwe serie van ditmaal vijf
uitzendingen. De eerste drie zijn gedraaid in Nederland en de laatste
vormen een tweeluik over de "Global Civil Society".

Zondag gaat het dus over Nederland en wel in heel letterlijke zin. Hoe
ziet ons land eruit? Hoe wordt de ruimte geordend, wie bouwt die vol en
voor wie, en wie heeft daar wat over te zeggen? Zo zou je de vragen kunnen
samenvatten achter de uitzending "De Projectontwikkelaar" van regisseur
Rob Schroder en researcher Fleur Amesz.

Minister Pronk mag dan alweer de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening het
licht hebben doen zien, wie nog steeds denkt dat de overheid Nederland vol
bouwt woont toch in de oude wereld. Niet de opvattingen van de burgers
drijven de huidige woningbouwmarkt maar de wensen van de consument.
Zoals over zoveel aspecten van het publieke domein heeft de overheid ook
hier zijn recht van spreken voor een groot deel verloren, want:
weg-gedereguleerd, weg-geprivatiseerd en weg-geliberaliseerd. 

De Nederlandse Gemeentes hebben hun Bouwfonds voor 2,7 miljard gulden
verkocht aan de ABN AMRO, woningbouwcorporaties werden bevrijd van de
'dictatuur' van de overheid en private partijen konden overal strategische
grondposities innemen waardoor hun plaats aan de onderhandelingstafel
verzekerd was. Woningbouw werd woonmarkt en veel, zo niet alles is
inmiddels teruggebracht tot de simpele wijsheid dat wel bouwen geld
oplevert en niet bouwen niet.

In de zeventiger jaren was het nog zo dat wethouders enorme sommen geld,
tot soms 25% boven de marktwaarde, op tafel konden leggen om panden op te
kopen ten behoeve van stadsvernieuwing. Maar tegenwoordig zitten de
banken, de projectontwikkelaars en de grote winkeliers samen om tafel om
stadscentra die in het slop zijn geraakt weer op te stoten in de vaart der
economie. Wethouders en ambtenaren hebben hun zelfvertrouwen verloren en
verschuilen zich liever achter externe adviseurs. 

De 'slimmere' wethouders worden overigens vaak zelf adviseur van hun
opvolgers, of gaan  werken bij de 'tegenpartij'. Zoals Friso de Zeeuw,
ooit PvdA-wethouder te Monnickendam, vervolgens milieugedeputeerde van de
Provincie Noord-Holland en nu Directeur Nieuwe Markten van het Bouwfonds.
Die weet dus waarover hij het heeft als hij in de uitzending een stevig
pleidooi houdt voor meer kwaliteit aan de kant van de overheid.

Zo werkten de crisis van de overheid en de ambitieuze plannen van
projectontwikkelaars als het Bouwfonds op elkaar in en creeerden samen een
situatie waarin van een doordachte planning van de openbare ruimte
nauwelijks meer sprake kan zijn. "My home is my castle", daarbuiten zien
we dan wel weer verder.

U ziet het zondag, in de nieuwe wereld


George Brugmans
Eindredacteur

***********************
Op onze website vindt u aanvullende informatie omtrent deze en andere
uitzendingen, ook kunt u zich hier nog altijd inschrijven voor de DNW
dagtocht naar vrijetijdsprovincie Zeeland: http://dnw.vpro.nl   

Met vriendelijke groet

Stan van Engelen
Webredacteur DNW

***********************
Reacties zijn altijd welkom. U kunt ze sturen naar: dnw@vpro.nl

aan- of afmeldingen voor deze elektronische nieuwsbrief:
dnw-nieuwsbrief-request@vpro.nl 
(met respectievelijk subscribe / unsubscribe als onderwerp, 
de rest van de mail moet leeg blijven)______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).