Karin Spaink on 24 Jan 2001 15:45:51 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Stockholm, dag 3


[Eerdere verslagen staan op http://www.netkwesties.nl/
 Op http://xenu.xtdnet.nl/court/ staan
 uitgebreidere Engelse verslagen, inclusief
 transcripten van verhoren.]


===

Scientology's wraak

Stockholm, maandag 22 januari 2001HET ZAT MAGNUSSON, Scientology's advocaat, bepaald
niet lekker dat ik afgelopen vrijdag aanwezig was
bij de sessies achter gesloten deuren, dat was hem
aan te zien. Erger is dat ik van de getuigenis van
McShane - de president van RTC, Scientology's
copyright divisie en in de praktijk het hoofd van
de sekte - een vrijwel letterlijk transcript heb
gemaakt dat ik vervolgens op
alt.religion.scientology heb gepost. Zulke
transcripten helpen andere critici aan nieuwe
feiten, aan informatie die ze in *hun* rechtszaak
kunnen gebruiken - net zoals ik in mijn
bodemprocedure gebruik heb kunnen maken van
McShanes getuigenis in FactNets zaak en in de
vorige zaak van Zenon. McShane wil liever niet
liegen, maar hij wil óók niet dat zijn woorden
tegen hem gebruikt kunnen worden.

Mijn aanwezigheid bij die besloten sessie was de
laatste druppel. Niet dat ik informatie daaruit
heb gepost; ik kijk wel uit, ik wil Zenons zaak
niet in gevaar brengen. Maar in die sessie liet
McShane de echte, ongemaskeerde OTs en NOTs aan de
rechtbank zien. Ik was daarbij. Ik heb ze bekeken.
Ik ben daarmee de tweede buitenstaander die
Scientology's 'geheime' cursusmateriaal officieel
heb mogen aanschouwen. Scientology háát dat.


ALS WE MAANDAGOCHTEND bij de rechtbank arriveren,
grijnst Magnussons hulpje (Anders Björkman) me
ineens breed toe. Tot nu toe heeft hij dwars door
me heengekeken of geprobeerd me dood te staren. Ik
verdenk Björkman ervan dat hij lid van de sekte
is: zijn gestaar is daar een aanwijzing voor,
evenals de openlijke minachting waarmee hij naar
Zenon en mij kijkt: "Jullie… jullie úitschot!!"
Afstand bewaren tot de opponent van je cliënt is
normaal, maar de haat die uit zijn blik spreekt
suggereert meer. Wat voor mij de doorslag gaf, was
dit: toen McShane tijdens de besloten sessie de
OTs en NOTs aan de rechtbank toonde en iedereen
bij hun tafel samendromde, bleef Björkman als
enige zitten. Een advocaat heeft geen schroom de
OTs en NOTs te zien; een Scientology-lid wel. Ik
schreef dat met zoveel woorden op a.r.s.

Ik werd getrakteerd op deze grijns om het
tegendeel te bewijzen. Nee, grimlachte Björkman
eigenlijk, ik ben helemaal geen lid. Ha ha.


DACHT IK. WANT eenmaal in de rechtszaal beland
blijkt er meer aan de hand te zijn. Niet zodra zit
iedereen of Magnusson komt met een punt van orde.
Er is iets ernstigs gebeurd, de regels van dit hof
zijn geschonden, het is werkelijk ongehoord: er
zit iemand in ons midden die de rechtbank
ontoelaatbaar heeft geschoffeerd. Wat wil het
geval? Mevrouw Spaink, die optreedt als Panoussis'
hulp - zegt Magnusson, rood aanlopend en naar mij
wijzend - heeft vertrouwelijke informatie
prijsgegeven. Haar aanwezigheid hier kan niet
langer worden getolereerd.

Magnussons hulpje Björkman staat op en deelt de
rechters kopieën uit van mijn twee vorige
verslagen voor alt.religion.scientology.

Tegen welke passages maakt Magnusson precies
bezwaar, wil Zenon weten? Magnusson haalt een
passage aan waarin ik vertel hoe Magnusson Zenon
ervan weerhield om het 'geloof' van Scientology
samen te vatten. Het afgewezen citaat staat in
mijn tekst, gevolgd door mijn waarschuwing aan
Magnusson dat Zenon zich nu genoopt voelt die
passage in zijn slotpleidooi te gebruiken en dat
hij, Magnusson, dan niet mag antwoorden. Dit gaat
helemaal niet over besloten sessies. Dit gaat over
Magnusson die zich te kijk gezet voelt, in de kuif
gepikt acht.

Het hof aarzelt even. Hm, ik spreek over 'body
thetans' in diezelfde passage. Was dat niet een
term die Scientology vertrouwelijk acht? Ho ho,
grijpt Zenon in, dat Scientology bepaalde woorden
vertrouwelijk acht wil niet zeggen dat ze
daarbuiten niet gebruikt mogen worden. Vrijwel
alle critici van Scientology nemen die term
regelmatig in de mond.

Magnusson eist dat mij de verdere toegang tot de
rechtszaal wordt ontzegd. Niet alleen tijdens de
besloten sessies, maar helemaal. Het hof wil een
pauze, een beslissing hierover moet zonder publiek
erbij worden besproken.

Iedereen moet naar buiten. We wachten. Het duurt
lang, bijna een half uur, voordat de rechters ons
weer naar binnen roepen. Gezien de zorgvuldigheid
waarmee dit hof te werk gaat, gezien de tijd die
ze nemen, is het evident dat ze mijn beide
verslagen uitgebreid lezen voordat ze een
beslissing nemen.

We mogen naar binnen. De voorzitter van de
rechtbank knikt beide partijen vriendelijk toe en
deelt de beslissing van het hof mee. Mevrouw
Spaink heeft de rand van haar rechten opgezocht
maar is daar keurig binnen gebleven. Ze is noch
incapabel noch ongeschikt om meneer Panoussis'
rechterhand te zijn.

Magnusson zucht. Weer een slag verloren. Ik grijns
naar zijn hulpje Björkman.
Transcripten en uitgebreidere verslagen van deze
rechtszaak (in het Engels):
   http://xenu.xtdent.nl/court/- K -

-- 

Another complication is that the subconscious mind is 
always changin'. Like an encyclopaedia that keeps puttin' 
out a whole new edition every day. 
  - Haruki Murakami: The Hard-Boiled Wonderland______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).