*Alex Adriaansens* on 22 Jan 2001 15:16:35 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Jordan Crandall DRIVE


JORDAN CRANDALL   -  DRIVE
Een installtie over de waarneming en conditionering van de mens via de technologische kijkmachines van de afgelopen eeuw.

Expositie te TENT ism V2_Organisatie te Rotterdam.
Tijd: 25 januari t/m 11 februari 2001 van open di - zo, 11 - 18 uur
Lokatie: Witte de Withstraat 50 te Rotterdam

(English version below)
Jordan Crandalls installatie ‘Drive’ wordt gepresenteerd in TENT te Rotterdam in samenwerking met V2_Organisatie. Drive gaat over de invloed van het bewegend beeld op de toeschouwer. Over wat beelden psychologisch en fysiek bij de beschouwers teweegbrengen. Maar het gaat ook over hoe beeldtaal zich ontwikkelt en hoe diep deze verbonden is met de veranderende maatschappij.
Drive is heel bewust ingebed in een historische en politieke context. Historisch doordat Crandall heel oude filmtechnieken heeft gebruikt (8mm- en 16 mm-film), maar deze met DVD en de nieuwste software heeft omgezet in een actueel tijdsbeeld. Politiek omdat Crandall zowel civiel als militair filmmateriaal heeft gebruikt. Militair ‘footage’ laat een totaal andere benadering van beweging zien dan ‘gewone’ film. Het registreert bewegingen niet, maar volgt ze op de voet. In Drive laat Crandall opnames van spionagecamera’s, satellietbeelden, ‘night vision’ en hitteregistrerende camera’s versmelten tot een interactie van beweging, technologie en zelfs erotisch verlangen. Zo levert Drive met een hybride post-cinematische beeldtaal een bijdrage aan de bestaande filmgeschiedenis

English version
Jordan Crandalls installation 'Drive' is being presented in TENT in cooperation with V2_Organisatie. Drive is about the influence of moving images onto the spectators. About their psychological and physical impact. But it is also about the development of the cinematographic language and its deep connection with the changing society. Crandall has conciously embedded Drive in a historical and political context. Historical by using old film techniques (Super 8 mm and 16 mm), which he transformed into a contemporary document by DVD and the latest software. Political by using civilian and military images. Military footage shows a very different approach than 'ordinary' film does. It does not register movements but tracks them. Crandall combines recordings by espionage cameras, satellites, Night Vision devices and thermal imaging cameras, to create an interaction of movement, technology and even erotic desire. This way Drive's hybrid post-cinematic imagery contributes to film history.
V2_Organisation
Eendrachtsstraat 10 - 3012 XL Rotterdam
tel: 31.10.2067272 - fax: 31.10.2067271
email: alex@v2.nl - URL: www.V2.nl