EXEDRA 2 on 20 Jan 2001 18:25:08 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] buro stedelijke wandel


Title: buro stedelijke wandel
bsW

sorry, voor te zware email met jpg

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, of ongevraagd in u mailbox vindt: stuur een reply met GEEN NIEUWSBRIEF in het onderwerp.


EXEDRA PRESENTEERT:

BIK/VANDERPOL & BURO STEDELIJKE WANDEL

OPENING ZATERDAG 20 JANUARI 2001 OM 17.00 UUR:


2 afzonderlijke presentaties in de tentoonstellingsruimte + bsW op de lokatie van Zonnestraal te Hilversum (21 & 27/01, 25/02 & 3/03) en een advertentiecampagne van bsW in Het Parool, De Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, Metropolis M (februari), Tubelight, Gooi en Eemlander, Gooi en Eembode, Goois Weekblad.


BIK/VANDERPOL 'CATCHING SOME AIR' (2000)
Liesbeth Bik & Jos van der Pol


This project is based on investigating archived and collected information (art history, history, journals, magazines, etc. ), creating a laboratory and (re)construction of an informal archive for referential material based on our own references, knowledge of history, and other things that are of interest to us today.This (endless) collection of images, events and works present and create an important underlayment, both on a general and personal level.
The reproducing, the copying is based on choices which are closely intertwined with our art practice. Selections are collected and generally reproduced/ copied by hand, in the same format in order to achieve the highest neutrality possible. Copying is ambiguous: at the one hand it is very dumb and  automatic work, on the other hand it takes enough concentration to think about what one is doing, what the material is about. In other words, it generates  imagination and ideas and improves knowledge and maybe understanding of others and other things through informally - because while doing the job - communicating the stories behind the material; the images and other materials transform into common, shared knowledge and memory.
Despite the  increasing load of shows, biennials, museums, art centers, magazines, and books and catalogues it seems to be more and more difficult to communicate all this information; the paradox of the availability of  information on all subjects, and on the other side the capacity of our memory and ability or skills of getting to this information. One may find oneself in  the situation that everybody tunes in on slightly different  channels and no one is able to communicate, since no one shares the same experience: things might be invented again and again or used in  another way than intended, for example because ideas or projects from the past become over-commodified, objectified or taken for granted.
For this set up we drew inspiration from the idea Duchamp of ³making it harder instead of easier to see the paintings (.....)². He knew that Œmaking it harder to see the paintings¹’ would make us realize why we look at them.


bsW 'UITZICHT OP INZICHT' (2001)

buro stedelijke wandel plaatst uitzichtpost op Zonnestraal  (70 jaar oude pronkjuweel van Het Nieuwe Bouwen van Jan Duiker) om tot een algemeen standpunt te komen.

  
buro stedelijke Wandel onderzoekt en vergelijkt de hoedanigheid van bouwwerken. Met name de bouwwerken, die na afronding van het bouwproces zich zullen onttrekken aan de openbare ruimte. Deze gebouwen zijn ook tijdens de konstruktiefase niet toegankelijk. In praktijk blijkt de overheid er echter niet in te slagen om een toeziend oog te houden op deze interstitieėle ruimtes. bsW heeft zich tot taak gesteld om deze semi afgebakende ruimtes te betreden en zo een persoonlijke band met de eigen omgeving aan te gaan voordat deze wordt opgenomen in het voortwoekeren van de stad en geen enkele persoonlijke ervaring meer kan bieden. Centraal in deze experimenten staat een heroverweging van de stedelijke struktuur, die gevuld met bouwwerken het grote decor van het menselijk theater vormt en waarvan de decorstukken langer dan een mensenleven het uitzicht van de stadsmens zullen beļnvloeden.

Zonnestraal
Loosdrechtsebos 7
1213 RH Hilversum


toekomstige projecten zie volgende nieuwsbrief:

FEBRUARI 2001: 24 X 24 (videotentoonstelling) +  JAN VAN DER PLOEG

Oproep: video-inzendingen. voor meer informatie
exedra@xs4all.nl of 035 623 31 38

MAART 2001: solotentoonstelling UTA EISENREICHEXEDRA
Langestraat 52
1211 HA Hilversum
t/ f 035 623 31 38

exedra@xs4all.nl