Karin Spaink on 20 Jan 2001 16:14:28 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Stockholm, dag 1


[Samen met mijn lief zit ik nu in Stockholm,
vanwege Scientology's zaak tegen hem en zijn hoger
beroep tegen de vorige uitspraak in die
rechtszaak. Ik zal de komende week dagelijks
verslag doen. De teksten worden eerst bij
Netkwesties gepubliceerd - zie voor deze
http://www.netkwesties.nl/editie6/column1.html en
worden, net zoals de verslagen die ik voor
alt.religion.scientology schrijft, gewebbed op
http://xenu.xtdnet.nl/court/ ]

Armoedzaaier versus multinationale sekte
17 januari 2001TEGEN DE TIJD DAT het beroep in déze zaak zal
dienen, hebben we een aanhangwagen nodig. Ik
fungeer als lastdier. Zittend in mijn rolstoel heb
ik op mijn schoot mijn tas met laptop, daarboven
een buitenformaat Samsonite waarin Zenon al zijn
papieren heeft verzameld, en daar weer bovenop een
plastic supermarkttas met de papieren die niet
meer in de Samsonite passen. Ik heb mijn armen en
handen om de handel heengeslagen om de spullen van
schuiven en vallen te weerhouden. Zenon duwt en
puft: hij heeft vijfentwintig kilo meer te
verstouwen dan normaal. Deze rechtszaak weegt de
helft van mij.


WE ZIJN IN STOCKHOLM, waar het hoger beroep in
Scientology versus Panoussis dient. Zenon deed in
1996 in Zweden hetzelfde als ik in 1995 deed, en
met mij meer dan honderd anderen in Nederland: hij
zette het Fishman Affidavit op zijn homepage, een
rechtbankstuk waarin delen van Scientology's
hogere cursusmateriaal zijn opgenomen, de
zogeheten OT-levels. Net als ik werd Zenon gedaagd
door Scientology, die auteursrecht en
geheimhouding claimde.

Zenon mailde me. We werden vrienden op afstand en
raadpleegden elkaar over onze wederzijdse
rechtszaken.

Maar Zenon deed meer dan wij. Hij postte de NOTs:
nog weer hoger cursusmateriaal, en, volgens
Scientology, nog geheimer. Bovendien maakte hij,
toen Scientology hem voor de rechtbank daagde,
behendig gebruik van de Zweedse
openbaarheidwetgeving. Dit offentlighetsprincipen
stelt dat elke burger recht op inzage heeft in
alle documenten die in bezit zijn van de overheid
en die niet staatsgevaarlijk zijn of uitsluitend
privé-kwesties betreffen. Burgers mogen
afschriften van alle overheidsstukken opvragen.
Zenon leverde de OTs en de NOTs in bij de
rechtbank en het Zweedse parlement, met als gevolg
dat iedereen inzage kon vragen, of voor een paar
tientjes administratiekosten een volledige kopie
thuisgestuurd kon krijgen. Het effect? De stukken
die Scientology met zoveel moeite uit ieders
handen wilde houden en waar ze op het net op
jaagden - ze deden invallen bij providers, bij
organisaties en bij mensen thuis; ze hadden erover
gedreigd, geïntimideerd en gedagvaard - diezelfde
stukken waren nu vrijelijk verkrijgbaar, met
officiële stempels erop en al.

Scientology was ronduit furieus en wist te
bewerkstelligen - de klauwen van de sekte reiken
ver - dat er een diplomatieke rel tussen de
Verenigde Staten en Zweden ontstond over dit
grondwettelijk verankerde offentlighetsprincipen.
De VS dreigden met een handelsboycot als Zweden
verdere inzage en distributie van de OTs en NOTs
niet verhinderde. Na drie jaar gekibbel op hoog
niveau perkte Zweden de grondwet waar ze zo trots
op was in: voortaan vielen ongepubliceerde stukken
van derden niet langer onder het
offentlighetsprincipen.

Zenon was ondertussen naar Nederland verhuisd. We
werden geliefden, "bijeengebracht door
Scientology," werd onze vaste grap.

In september 1998 kwam de uitspraak in
Scientology's zaak tegen Zenon: schuldig op de
meeste punten. Aangezien zowel de OTs als de NOTs
niet als gepubliceerd beschouwd werden, mochten
anderen er niet alleen niet uit citeren, maar
bovendien ook geen kopieën voor eigen gebruik in
bezit hebben, besliste het hof. Het veroordeelde
Zenon tot een schadevergoeding van zo'n
tweeëneenhalf duizend gulden en tot ruim
driehonderdvijftig duizend gulden advocaatkosten.
Scientology had twee miljoen geëist,
onwaarschijnlijk veel naar Zweedse begrippen, maar
zelfs dit gereduceerde bedrag was ongekend hoog.
Onbetaalbaar hoog. Drieëneenhalve ton. Zenon kon
dat bedrag niet opbrengen (wie kan dat wel?) en
Scientology legde beslag op zijn salaris in
Nederland. Hij leeft nu al twee jaar onder de
armoedegrens: wat ze in beslag nemen dekt zelfs de
rente op die drieëneenhalve ton niet. Het meest
wrange is dat de rechtbank later in mijn
bodemprocedure oordeelde dat de OTs wél als
gepubliceerd beschouwd horen te worden, een
uitspraak die ze in belangrijke mate baseerden op
getuigenverhoren in -- jawel, Zenons zaak.Verknipte stukken
18 januari


ZWEEDSE RECHTSZAKEN ZIJN SAAI en duren te lang.
Alles moet mondeling gebeuren; de schriftelijke
voorbereiding dient slechts als achtergrond en wat
niet hardop gezegd wordt, telt eigenlijk niet.
Vandaar dat deze zaak vijf dagen gaat duren.

Magnusson, Scientology's advocaat, begint aan een
moeizame opsomming van Zenons misdragingen en
wandaden. Dit gepost, dat op een homepage gezet,
stukken hier ingeleverd, kopie daar gemaakt, zus
gezegd, zo gedaan, in september… in mei… in
oktober. Ik val haast in slaap, ik ken de riedel
ondertussen wel. Bovendien is Magnusson geen
begenadigd spreker. Het hof - vijf rechters,
waarvan een in opleiding die als notulant fungeert
- luistert zonder veel animo. Ze kennen dit
verhaal ook. Aan het uiteenzetten van de gronden
voor zijn klachten komt Magnusson niet eens meer
toe, zo traag is hij. Verdaagd tot morgen. Nu
eerst Zenon.

De rechtbank hoopt - en Zenon heeft beloofd - dat
hij op een aantal punten simpelweg schuld bekent,
zodat de beraadslagingen over die punten tenminste
achterwege kunnen blijven. Nu is Zenon bepaald
bereid om dat te doen: hij heeft nooit ontkend de
OTs op zijn homepage te hebben gezet en de NOTs te
hebben gepost, maar Scientology beschuldigt hem
van veel meer dan hij heeft gedaan. En Zenon is
wel eerlijk maar niet gek.

Ook in Nederland claimde Scientology op veel meer
stukken auteursrecht dan ze konden bewijzen: van
de hele serie OT1 - OT7 hebben ze alleen voor OT2
en OT3 enig bewijs aangeleverd; bij de rest
claimen ze wel maar verwaardigen ze zich niet ook
maar iets te overleggen. Zenon wist dat (zijn zaak
kwam immers pas op nadat de mijne al voor de
rechter was geweest), en daagde ze uit.

De zaak tegen hem speelde al lang toen hij ineens
een nieuwe, nog dikkere stapels NOTs bij de
rechtbank indiende. Scientology claimde prompt
copyright. Scientology haalde er later zelfs een
notaris bij die steekproefsgewijs bewees dat deze
dikke stapel niets was dan NOTs, NOTs en nog eens
NOTs.

Maar het waren helemaal geen NOTs. Of tenminste:
lang niet allemaal. Van het pak van tweehonderd
vermeende NOTs waren slechts een stuk of acht
authentiek, de rest was vernaggeld. Een stuk of
tien waren in dialect vertaalde NOTs: Swedish
chef, Jive en Rastafarian - satire derhalve, geen
authentieke stukken. "Wej möst saj that it is
ferrie köld outsaid," dat werk. Wat meer was:
honderdvijfentachtig stukken waren opgehakte en
verknipte NOTs. Ophakken gaat zo: je neemt een
alinea van een stuk, gebruikt die als input voor
een programma, en wat eruit komt is een pagina vol
met verhusselde frasen, onlogische zinnen en
waanzin grammatica - maar vol met bekend aandoende
frasen. "Dat zijn onze NOTs!" kreet Scientology,
en de notaris beweerde dat ze gelijk hadden.
Welnee: het is wartaal, onzin, Buddingh'-NOTs,
hield Zenon de rechtbank voor, en sterker nog: dat
Scientology beweert ook hier auteursrecht op te
hebben bewijst dat je hun claims met een pond zout
moet nemen.

Het hof oogt glazig.

"Kijk nu eens op pagina zoveel van mijn repliek
van toen-en-toen," zegt Zenon, en wijst het hof op
een tekst die ze bekend voorkomt:
"auteursrechtinbreuk … in acht nemend dat …
beklaagde zegt … in een uitspraak van …" Het hof
knikt, die tekst kennen ze, het is de uitspraak
van de lagere rechtbank die hier in beroep is.
"Lees die tekst nu eens écht," zegt Zenon, en laat
een stilte vallen. Het hof heft een wenkbrauw en
leest. Na twee seconden gaan er meer wenkbrauwen
de lucht in. Aan deze tekst valt geen touw vast te
knopen, dit kan geen rechtbank die bij zinnen is
hebben geschreven… De rechters kijken elkaar
fronsend aan. "Dit nu is een paragraaf van de
échte uitspraak die op dezelfde manier is verknipt
als die honderdvijfentachtig NOTs waarop
Scientology auteursrecht claimt," zegt Zenon. Nog
valt het kwartje niet. "Ik heb willen bewijzen dat
Scientology álles waar hun termen in voorkomen,
opeist," legt Zenon uit, "zelfs als de tekst zelf
niet van hen is. Ik heb de uitspraak van de lagere
rechtbank door hetzelfde programma gehaald ter
ondersteuning van die stelling. Scientology die op
deze verknipte NOTs auteursrecht claimt, staat
gelijk aan een rechtbank die deze juridische
hutspot als een geldige uitspraak ziet." De munten
vallen. De ene rechter na de andere grijpt de
verhusselde NOTs, pakt de echte uitspraak en legt
hem naast de verknipte, en inzicht breekt door.
Verhip. Dáár claimt Scientology copyright op, en
ze hebben een notaris zo gek gekregen dat te
ondersteunen?

We moeten die claims nog eens goed onderzoeken,
zie je de rechtbank denken.

Zenon is tevreden. Dat is precies wat hij wilde
bewijzen met zijn verhusselde NOTs, en Scientology
is erin getrapt. Punt gescoord.


Magnusson, Scientology's advocaat, kucht moeizaam
en zegt dat hij zijn stukken opnieuw heeft
geordend en nieuwe dossiers voor de rechtbank
heeft samengesteld. Hulpjes lopen door de
rechtbank en deponeren bij het hof en bij elke
partij zeven nieuwe dikke ordners. Zenon krijgt
weer tien kilo papier op mijn schoot geworpen.Karin Spaink
Stockholm, 18 januari 2001Fishman Affidavit:
http://www.xs4all.nl/~kspaink/fishman/home.html

De Nederlandse rechter over publicatie van het Fishman
Affidavit:
  Uitspraak in kort geding, 12 maart 1996:
  http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/verd1ned.html
  Uitspraak in bodemprocedure, 9 juni 1999:
  http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/verd2ned.html

Eerdere verslagen over de zittingen van mei 1998
in Zenons rechtszaak:
http://www.xs4all.nl/~kspaink/english/uc1_research.html

news:alt.religion.scientology is de laatste
anderhalve week voor de zoveelste keer slachtoffer
van een aanval. Nadat dagenlang rogue cancels
werden uitgevaardigd zodat al het normale verkeer
spoorloos verdween (en resurrection bots van de
critici alles uitentreuren herpostten, net zolang
tot het beklijft), worden sinds 16 januari meer
dan duizend wartaalberichten per dag in de
nieuwsgroep gepost, in een poging de echte
berichten te overstemmen.
 


- K -

-- 

Hier gibt es keine harmlosen Worte 
alle viel zu gross 
  - Einstürzende Neubauten: Die Interimsliebenden______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).