Patrice Riemens on 19 Jan 2001 09:59:21 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] exploding ... (vio)DDS!


De vereniging in oprichting DDS (vioDDS:  http://viodds.dds.nl kijk vooral
ook naar de 'Links'), dat is pas explosief!
 
In een paar etmalelen is vanuit een discussie forum op Smallzine een
compleet nieuwe digitale en IRL gemeenschap ontsproten die zich nu zo
ongeveer op warpspeed ontwikkeld. Het aantal leden op de mailing lijst is
binnen drie dagen van 45 naar 230 gegroeid en still counting.
Op 17 januari is er een eerste bijeenkomst geweest in Cafe Pleinzicht
(what's a name!), die met onwaarschijnlijke entoesiasme een uitgebreide
agenda afwerkte, en waarbij zo ongeveer alle 30+ aanwezigen meteen
concrete taken op zich namen. Een (uitdrukkelijk ad interim) college van
B&W is gevormd, iets waar de 'oude' DDS nooit 'aan toe was gekomen',  en
het streven is naar een formele opening van de herstichte Digitale Stad op
of omtrent 15 februari.

Er is natuurlijk nog een lange weg te gaan, en veel zal afhangen van de
manier waarop de verschillende betrokkennen en belanghebbende partijen
zich de komende tijden gaan opstellen. Maar de voorlopige tekenen wijzen
naar de reele mogelijkheid van een elegante overgang van de DDS zoals wij
die ken(d/n)en naar een nieuwe, zij het wat kleinere, en mogelijk niet
uitdrukkelijk gratis - maar wel 'basis-democratische' Digitale Stad.  

Ik doe bij deze een oproep aan alle leden van nettime-nl om het initiatief
van de vioDDS op alle mogelijke manieren te ondersteunen, en zich, zo zij
dat willen, als lid van de vioDDS aan te melden. 

cheers, 
patrice en Diiiiino!
(leden van de vioDDS)

vioDDS:  http://vioDDS.dds.nl (ook voor aanmelding)
voorlopige bankrekening: 58.94.87.345  tnv Hinde ten Berge/vioDDS,
Amsterdam 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).