mylene on 15 Jan 2001 11:20:24 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 15.01.01 Kabinetonline


KABINETONLINE

15.01.01

Live vanuit de Streaming Studio  van de Waag:

Maandagavond 15 januari om 20.00 uur vergadert het kabinetonline voor de derde maal in de Waag op de Nieuwmarkt in Amsterdam. RTL4 anchorman Frits Wester voorziet de zitting van politiek commentaar. De zitting is live te volgen op http://
www.kabinetonline.nl

In het bijzijn van Staatssecretaris Rick van der Ploeg buigt het kabinetonline zich over de inrichting van de virtuele informatie-infrastructuur in Nederland.

Live kabinetszitting, 15 januari, 20.00 uur
De jonge denkers van kabinetonline zoeken antwoorden op vragen over de ambitie en de positie van de overheid die door de ontwikkelingen in de ICT gaan veranderen.


Publiek bestel in huidige vorm op de helling
De online minister van VROM (Dick Rijken, o.a. adviseur VPRO-digitaal) zal de discussie op scherp zetten door een belangrijk dilemma voor de toekomst van het publieke bestel te schetsen. Houden de omroepen vast aan hun eigen identiteit, of durven ze die gedeeltelijk prijs te geven om beter te kunnen functioneren op het veel democratischere internet? Aan Rick van der Ploeg de mogelijkheid om ter plekke te reageren.

De overheid van de 21e eeuw als hoeder van de e-groups?
Het kabinetonline buigt zich vervolgens over de vraag wat er eigenlijk in het publieke domein online beschikbaar moet zijn. Gaat het alleen om basisinformatie (waar nu de omroepen in voorzien), of moeten er ook softwaretools en diensten (zoals functionaliteiten die helpen bij zelforganisatie) beschikbaar zijn? Heeft de overheid bijvoorbeeld een rol in het garanderen van vrije toegankelijkheid tot gereedschappen voor zelforganisatie? Particulieren, bedrijven en overheidsdiensten maken bijvoorbeeld alom gebruik van e-groups voor hun organisatie. Zou de overheid die niet moeten structureren en garanderen?

http://www.kabinetonline.nl is een initiatief van Infodrome (http://www.Infodrome.nl)