Eric Kluitenberg on 3 Jan 2001 15:48:44 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Wonderland 2000 - Een kritiek op de toekomstindustrie


geacht nettime-nl,

een goed nieuwjaar gewenst, hierbij de aankondiging van het programma rond
het boek van Rein De Wilde dat oorspronkelijk begin december was gepland,
de afsluiting van de serie Wonderland 2000 programma's, over de
informatiesamenleving na de millenium bug.

vriendelijke groet,
eric

-------------------------

A A N K O N D I G I N G

Wonderland 2000 # 8

De Voorspellers - Een kritiek op de toekomstindustrie


De Balie - Grote Zaal

Maandag 8 Januari - Aanvang: 20.00 uur


Onlangs verscheen bij Uitgeverij De Balie het boek "De Voorspellers - een
kritiek op de toekomstindustrie" van Rein de Wilde.  Tijdens deze
bijeenkomst  zal Paul Frissen, hoogleraar bestuurswetenschappen aan de
Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg, het boek van de Wilde van
commentaar voorzien. Rein de Wilde reageert hierop met een eigen recensie
van het boek "De Lege Staat" van Paul Frissen.

Op deze dubbelrecensie volgt een discussie over de zin en onzin van
technologisch ge´nspireerde toekomstscenario's. Centraal staat de vraag
waar de onstilbare behoefte aan voorspelling, trendrapporten en scenario
studies en andere output van de "toekomstindustrie" vandaan komt?
In zijn boek voorziet De Wilde deze nieuwe bedrijfstak van fundamentele
kritiek. De rol van burgers lijkt gemarginaliseerd in vele van deze
studies, ze vertonen een gebrek aan historisch bewustzijn en geven blijk
van een uitermate na´eve visie op technologie.
Maar tegenover deze kritiek staat de noodzaak toekomstscenario's te
ontwikkelen om niet blindelings die toekomst tegemoet te gaan en mogelijke
problemen en kansen vroegtijdig te onderkennen. Is een zinnig
technologiebeleid denkbaar zonder dergelijke scenario's?


Achtergrondinformatie:

* Rein de Wilde is hoogleraar Wijsbegeerte aan de Faculteit der
Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht.

- Recensie van De Voorspellers in Het Parool:
  http://www.parool.nl/ps/wwweken/0913-lucht.html

- Techniek als Utopie (essay):
   http://www.dds.nl/~zeno/955/wilde.htm


* Paul Frissen is hoogleraar Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit
Brabant. Hij leidt het Centrum en de Vakgroep Recht, Bestuur en
Informatisering. Tevens is hij zelfstandig bestuurskundig adviseur.

- Website van paul frissen:
   http://www.p-h-a-frissen.nl/

- De Lege Staat:
  http://www.p-h-a-frissen.nl/nederlands/publicaties.htm#De Lege Staat

-----------------------------------------------

KAARTVERKOOP EN RESERVEREN

Toegangsprijs: č 15,00 (č 10,00 met CJP/CKV/PAS 65/Stadspas/Collegekaart).
Openingstijden kassa: op werkdagen van 13.00-18.00 uur of tot aanvang
programma. Zaterdag van 17.00 uur tot aanvang programma, ochtendprogramma
en zondag  anderhalf uur voor aanvang.

Telefonisch reserveren: 020 55 35 100   tijdens openingstijden tot een half
uur voor aanvang.

De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).