Harrie Willems on 2 Jan 2001 16:36:09 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] contact


ik wil graag contact met mensen die in een van de laatste maanden ontslagen zijn bij een e-commerce bedrijf vanwege  "reorganisatie" , faillissement en/of tegenvallende bedrijfsresultaten.  Of mensen die  binnen een e-commerce bedrijf werken en zich een kritische blik gunnen naar de (arbeidsrechtelijke) positie van  de werknemers, wijze van salariering. ik ben free-lance radiojournalist,
groet Harrie Willems,