Han Speckens on 31 Oct 2000 20:11:13 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Een Europese Grondwet


Bron: FEM DE DAG
Leestip: een Europese grondwet?
Bij de vorming van de Europese Unie en de invoering van de euro, werden de burgers van Europa twee fundamentele rechten onthouden. Ten eerste: u werd nooit rechtstreeks geraadpleegd via een referendum of verkiezing. Ten tweede: de bevoegdheden die Brussel naar zich toetrok, zijn niet verifieerbaar aan de hand van een grondwet. De macht van Brussel kan niet getoetst worden. Voor referenda is het te laat, maar een transparante grondwet kan nog steeds in elkaar worden getimmerd. Zo gezegd, zo gedaan, dacht men op de burelen van opinieblad The Economist. Deze week komt het blad met een 'ontwerp-grondwet voor Europa'. Zonder enige valse bescheidenheid legt het blad uit waarom er zo'n grondwet moet komen (eindelijk zou Brussel verantwoordelijkheid moeten afleggen aan haar burgers) en schetst hoe die er uit zou kunnen zien. De grondwet en begeleidende artikelen zijn gratis online te lezen en beogen 'een uitnodiging tot broodnodig discours' te zijn. Ondanks een zeker 'tongue in cheek'-gehalte (de inleiding van de grondwet doet sterk aan die van de 'founding fathers' van de VS denken), is de toon van The Economist (een blad dat niet per definitie anti-Europa is) zeer serieus. En met reden. Onder het motto 'vertrouw ons maar, later zullen jullie ons dankbaar zijn' hebben euro-politici hun burgers iedere rechtstreekse invloed onthouden op extreem belangrijke gebeurtenissen. Lees The Economist online en reageer.
 
PersGalerie NL
Han Speckens