M. Grootveld on 30 Oct 2000 21:02:30 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] A war upon women


Je hebt gelijk, Karin, dit soort acties helpen niet.
Misschien had ik deze 'kettingbrief' dan ook niet moeten posten.
Maar bij dit alles doet zich wel weer een vreemd dilemma voor, dat meer te
maken heeft met de recente discussie over wel of geen moderatie op
nettime-nl, dan met de slechte behandeling van vrouwen in Afghanistan.
De zaak is als volgt:
Vanochtend kreeg ik van de nettime-server het bericht dat een posting van
een abonnee in eerste instantie geweigerd was, omdat het mailtje in kwestie
aan teveel 'recipients' (ontvangers) gericht was. Dat is een technische
maatregel om te voorkomen dat iemand (wel of niet per ongeluk) grote
aantallen e-mail adressen via de lijst aan de openbaarheid prijsgeeft,
terwijl de betreffende mensen dat misschien helemaal niet leuk vinden
(i.v.m. het risico van spam bijvoorbeeld).
Omdat ik, ook gezien eerdere ervaringen, geen zin had om als moderator op te
treden en omdat het mailtje, als de afzender niet al die adressen erbij had
gezet, ook gewoon op de lijst terecht was gekomen, heb ik besloten om de
inhoud te kopieeren en onder mijn eigen naam naar de lijst te sturen,
ondanks het feit dat ik zelf helemaal niet zo happig ben op dit soort
acties. Ik zag zo gauw geen andere oplossing die recht zou doen aan de
bedoelingen van de afzender en tegelijkertijd de belangen van derden (c.q.
de overige geadresseerden in het oorspronkelijke mailtje) zou beschermen.

Menno Grootveld
lijstbeheerder nettime-nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).