Ine Poppe on 27 Oct 2000 21:48:23 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fwd: [ persbericht bewoners Kalenderpanden]


>Mailing-List: contact kraken-post-help@dvxs.nl; run by ezmlm
>X-No-Archive: yes
>list-help: <mailto:kraken-post-help@dvxs.nl>
>list-unsubscribe: <mailto:kraken-post-unsubscribe@dvxs.nl>
>list-post: <mailto:kraken-post@dvxs.nl>
>Delivered-To: mailing list kraken-post@dvxs.nl
>Date: Fri, 27 Oct 2000 23:20:20 +0200
>From: squatnet <kleef@squat.net>
>To: kraken-post@dvxs.nl
>Subject: [kleef@squat.net: persbericht bewoners Kalenderpanden]
>Status: 
>
>Amsterdam, 27 oktober 2000
>
>
>GEEN PLAATS VOOR GEBRUIKERS KALENDERPANDEN
>
>De krakers van de Kalenderpanden hebben vrijdag 20 oktober- bij 
>brief een gesprek met burgemeester Patijn aangevraagd. Tijdens dit 
>gesprek zou de vraag centraal moeten staan of de gemeente 
>mogelijkheden ziet om de functies die nu in de Kalenderpanden 
>onderdak vinden voor Amsterdam te behouden. De Kalenderpanden 
>dreigen dinsdag 31 oktober ontruimd te worden.
>
>Volgens de gemeente is het onmogelijk om de Kalenderpanden in hun 
>huidige vorm te behouden. Het afkopen van de projectontwikkelaar zou 
>te duur zijn. De krakers becijferen dat de projectontwikkelaar FL 35 
>miljoen winst zal maken op de panden die nu nog gemeente-eigendom 
>zijn.
>
>De aanvraag van het gesprek is niet gehonoreerd. Volgens de gemeente 
>is er voor de bewoners en gebruikers geen vervangende ruimte 
>beschikbaar. Dit mag verbazend genoemd worden, aangezien er al sinds 
>anderhalf jaar een speciale gemeentelijke projectgroep 
>'Broedplaatsen' bestaat, die tot doel heeft woon-werkruimten voor 
>alternatieve en financieel minder draagkrachtige groepen te creeeren.
>De gemeente heeft hiervoor in principe Fl 90 miljoen gerserveerd.
>
>De gebruikers van de Kalenderpanden hebben ook zelf een lijst met 
>panden aangeleverd die leeg zijn of binnenkort leegkomen en als 
>vervangende ruimte zouden voldoen.
>Volgens de gemeente bevat deze lijst geen reeele alternatieven. De 
>krakers stellen zich daarentegen op het standpunt dat de twee dagen 
>waarin de gemeente de lijst heeft doorgenomen te kort zijn om de 
>mogelijkheden serieus te inventariseren. Daarnaast blijkt de 
>gemeente niet van zin om serieus naar andere lokaties te willen 
>kijken.
>
>Door het aanbod van de krakers om over vervangende ruimte te praten 
>tekent de problematiek zich scherper af: voor aktiviteiten zoals die 
>in de Kalenderpanden plaatsvinden is niet alleen geen plaats in de 
>Kalenderpanden, het blijkt dat Amsterdam hier uberhaupt geen plaats 
>aan kan en wil bieden.
>
>
>
>
>           *** EINDE PERSBERICHT ***
>
>
>
>
>------------------------------------------------------
>Afmelden: kraken-post-unsubscribe@dvxs.nl
>Aanmelden: kraken-post-subscribe@dvxs.nl
>Archief: http://www.dvxs.nl/skwot


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).