Eveline Lubbers on 20 Oct 2000 11:59:31 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Onthullingen schaden Haider en de FP


>From: Leesalert@cs.com
>Date: Thu, 19 Oct 2000 14:07:40 EDT
>Subject: Onthullingen schaden Haider en de FP

>De FP is in de problemen gekomen door
>bekentenissen van een politieman, die
>zegt dat de partij de politie gebruikt om informatie
>te vergaren over tegenstanders. 
>
>Door onze correspondent KARIN JUSEK 
>
>WENEN, 19 OKT. De Oostenrijkse
>politieman Josef Kleindienst heeft in een
>onlangs verschenen boek onthuld dat de
>FP politiemensen ertoe heeft
>aangezet via de politiecomputer geheime
>informatie over tegenstanders van
>de partij te verzamelen. Kleindienst
>behoorde tot de oprichters van de
>FP- vakbond AUF, die vooral onder de
>politie veel aanhang heeft. In zijn
>boek Ich gestehe (Ik beken) stelt hij
>misstanden bij de politie aan de kaak,
>waaronder het gebruik van buitensporig
>geweld. Maar het meeste opzien
>baarde de onthulling over diefstal van
>informatie. Kleindienst bekende ook
>zelf informatie gestolen en aan de FP
>doorgegeven te hebben. 
>
>Kleindiensts beweringen worden door de
>Oostenrijkse media zeer serieus
>genomen. Vooral nadat
>FP-vice-kanselier Susanne Riess-Passer
>verklaarde, dat haar partij de man niet
>voor de rechter zal dagen. De FP,
>die critici voortdurend belaagt met
>aanklachten wegens smaad, is kennelijk
>erg bang voor Kleindiensts bewijzen,
>concludeerden de kranten. 
>
>De minister van Binnenlandse Zaken, de
>conservatief Ernst Strasser, heeft
>intussen een onderzoekscommissie
>ingesteld die de zaak moet onderzoeken.
>Er zijn al bankrekeningen gevonden die
>vermoedelijk zijn gebruikt om de
>agenten te betalen. Kleindienst beweert
>zelf nooit geld aangenomen te
>hebben, maar zegt dat collega's tot
>10.000 gulden per maand hebben
>bijverdiend. 
>
>Uit een computeruitdraai is gebleken dat
>over 157 mensen die bekend staan
>als tegenstander van de FP - onder
>wie kunstenaars, sociaal-
>democratische en Groene politici,
>journalisten en leiders van de katholieke
>Caritas - informatie "op hoogst
>ongebruikelijke manier" was aangevraagd.
>De computer geeft aan wanneer en onder
>welk wachtwoord de aanvraag is
>ingediend en welke gegevens zijn
>opgevraagd. Daardoor zijn nu zeven
>agenten gevonden die ervan verdacht
>worden deze informatie voor
>"derden" te hebben verzameld. Ze zouden
>werken in Wenen en Klagenfurt,
>de hoofdstad van Karinthi waar
>Haider gouverneur is. 
>
>Inmiddels circuleren ook namen van
>FP-politici die de opdrachten
>verstrekt zouden hebben. Het zijn Gernot
>Rumpold, die al geruime tijd
>bekendstaat als 'Haiders man voor vuile
>karweitjes', Haiders persoonlijke
>voorlichter Karl-Heinz Petritz en Horst
>Binder, hoofd van de Haiders
>lijfwacht. 
>
>Onmiddellijk na Kleindiensts
>onthullingen verklaarde Haider "die man
>helemaal niet te kennen". Maar kranten
>en weekbladen hebben nu een hele
>reeks foto's gepubliceerd waarop beide
>mannen te zien zijn, lachend en druk
>met elkaar in gesprek. Ook een oude
>uitspraak van Haider ("Ik kan altijd aan
>elke informatie komen die ik nodig heb")
>wordt nu veelvuldig geciteerd. 
>
>Herbert Lackner van het weekblad profil
>is verbaasd over zijn eigen
>houding. Waarom had hij zich nooit
>eerder afgevraagd hoe FP- politici aan
>geheime informatie kwamen; ze maakten
>daar immers vrijmoedig gebruik
>van? Maar Lackner is niet de enige die
>nergens van opkeek. De FP maakte
>als oppositiepartij ook in het parlement
>vaak gebruik van geheime informatie
>zonder dat de toenmalige
>regeringspartijen SP en VP op het idee
>kwamen een onderzoek naar de herkomst
>ervan in te stellen. 
>
>De media betwijfelen of het onderzoek
>dat nu is gelast veel zal opleveren. Ze
>vrezen dat de zaak in de doofpot gaat,
>omdat de regeringscoalitie onder
>zware druk komt te staan als het
>onderzoek aantoont dat de diefstal van
>informatie geschiedde in opdracht van de
>FP. Kleindienst, die in alle media
>uitgebreid aan het woord komt, is door
>de politie nog niet gehoord. 
>
>
>Bestudering van diens uitspraken leidt
>volgens
>Haider-watcher en journalist Hans
>Henning
>Scharsach onontkoombaar tot de conclusie
>dat Jrg
>Haider een rechts-extremist is. 
>
>Door onze correspondent 
>
>WENEN, 19 OKT. "Mijn boek geeft antwoord
>op de vraag of Jrg Haider
>neonazi, fascist of rechts-extremist
>is", zegt de Oostenrijkse journalist
>Hans Henning Scharsach, en schrijver van
>Haider. Schatten ber Europa.
>Ook in zijn vierde boek over de leider
>van de omstreden FP is Scharsach
>documentalist van diens uitspraken,
>acties en relaties. 
>
>Aan hand van de beruchte toespraak van
>Haider aan 'mijn beste kameraden
>van de SS' toont Scharsach hoezeer de
>FP-leider zich identificeert met
>de oud-nazi's. "Wat Haider allemaal zei
>op de bijeenkomst van de Waffen SS
>kan slechts tot n conclusie
>leiden: hij erkende een nazi te zijn". 
>
>Scharsach is chef buitenland van het
>weekblad News en lid van de
>hoofdredactie. Hij beschouwt zijn boeken
>als bijdrage aan de psycho-
>hygine van Oostenrijk. "Vrijheid van
>meningsuiting is een belangrijke
>voorwaarde voor democratie. Als wij ons
>door al die processen die de FP
>tegen haar critici aanspant laten
>intimideren, is het gebeurd met de vrijheid.
>Het moet mogelijk zijn om Haider
>extreem-rechts te noemen zonder
>veroordeeld te worden." 
>
>Om dit te bereiken heeft Scharsach
>dertig criteria opgesteld voor
>rechts-extremisme. "Het nationale
>geschiedbeeld, het revisionisme, de
>sociale volksgemeenschap, de autoritaire
>staat, het leiderschap dat bij een
>sterke man moet liggen om er maar een
>paar te noemen. Het is duidelijk:
>Haider n zijn partij voldoen aan
>alle criteria." 
>
>Scharsach begrijpt niet "hoe het verhaal
>dat Haider gn antisemiet zou zijn
>ooit de wereld in kwam. Je leest het
>steeds weer maar daarom is het nog
>niet waar. Al in 1986 verdedigde Haider
>een partijgenoot en noemde het
>'een bezoedeling van de eer als een
>FP- politicus voor een halve jood
>werd uitgemaakt'." De lijst van
>antisemitische uitlatingen van Haider zelf, zijn
>verering van nazi's en het feit dat hij
>antisemitische uitlatingen van collega's
>nooit heeft veroordeeld, laat geen
>ruimte voor twijfel, vindt Scharsach. 
>
>Hij vertelt van de Weense Erika Schwetz
>die zich bij de FP aansloot omdat
>ze geloofde wat Haider zei. Dat er een
>einde zou worden gemaakt aan de
>slappe politiek van de 'traditionele
>partijen', dat het ging om actief
>burgerschap. Schwetz maakte snel
>carrire binnen de partij, tot ze op het
>idee kwam om de joodse begraafplaats in
>haar wijk te willen restaureren. "Ze
>werd volkomen verrast door de agressie
>die dat opriep - haar autobanden
>werden kapotgestoken en ze werd ook
>persoonlijk bedreigd", zegt
>Scharsach. 
>
>De journalist heeft ook de directe
>contacten van de partij met extreem-
>rechtse organisaties blootgelegd. Zo is
>staatssecretaris Reinhart Waneck lid
>van 'cultuurverenigingen' die de
>omstreden Britse historicus David Irving en
>andere bewonderaars van Hitler
>uitnodigen. Vorig jaar hield daar de
>vroegere RAF-terrorist Horst Mahler,
>inmiddels lid van de extreem-rechtse
>Duitse NPD een lezing over 'het
>negatieve joodse principe'. 
>
>Ook andere bewindslieden blijken volgens
>Scharsach nauwe banden te
>hebben met radicale organisaties.
>Michael Schmid, minister van
>Infrastructuur, steunde als lid van de
>deelstaatregering in Stiermarken het
>beruchte tijdschrift Aula, waar
>Holocaust-ontkenners regelmatig aan het
>woord komen. Vice-kanselier Susanne
>Riess-Passer was in 1994, samen
>met minister van Defensie Herbert
>Scheibner, de drijvende kracht achter
>het referendum 'Oostenrijk eerst' en is
>bestuurslid van het Freiheitliche
>Bildungswerk dat extreem-rechtse
>literatuur uitgeeft. En de minister van
>Justitie, Dieter Bhmdorfer, heeft
>toen hij nog Haiders advocaat was tegen
>een rechter gezegd dat de SS "zeker geen
>misdadige organisatie was". 
>
>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).