VillaMedia on 16 Oct 2000 23:18:49 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] NVJ-sectie internet begint aan redactiestatuut


NVJ-sectie internet start discussie over webstatuut

Het webredactiestatuut is onderwerp van bespreking op de eerste vergadering
van de de sectie internet van de Nederlandse Vereniging van Journalisten
(NVJ), die in september officieel is opgericht.Tijdens de bijeenkomst wordt
het voorlopige bestuur uitgebreid met drie leden. Daarna vindt de eerste
discussie plaats over de webstatuten. Sectieleden kunnen zitting nemen in
een werkgroep die de concepten voor de webstatuten maakt. Op de bijeenkomst
zijn ook niet-leden welkom, zij hebben alleen geen stemrecht.

Datum: zaterdag 28 oktober 2000
Tijd 1300 - 1600 uur
Plaats: Park Plaza Utrecht,Westplein 50

1300 Opening Hans Verploeg, NVJ
1315 Bestuursverkiezing (NVJ draagt zittende leden voor en noemt nieuwe
kandidaten)
1330 vaststellen Huishoudelijk reglement
1400 Henk Kool opent en leidt verder het gedeelte over de webstatuten
1415 Max de Bok vertelt iets over het statuut in het algemeen
1445 Een vertegenwoordiger van de nieuwe media vertelt iets over de wensen
voor het webstatuut
1515 Discussie
1600 Einde discussie, bar open tot 1700 uur

Voor mensen die van ver komen zijn voor de aanvang wat broodjes aanwezig.

==========================================

Meer informatie:

De algemene ledenvergadering van de NVJ heeft op de jaarvergadering op 29
september ingestemd met de oprichting van een sectie internet binnen de
beroepsorganisatie. Journalisten die op het internet publiceren kunnen nu
ook hun belangen binnen de NVJ aan de orde stellen.

In het verleden werden secties gevormd rondom een economische groep:
dagblad, opinie, omroep etc. Met de komst van de sectie NVF, de
foto-journalisten, is er al een nieuwe variant gekomen: een bundeling rondom
het vak/instrument, in dit geval het fototoestel.

In feite geldt dat ook voor de sectie internet. Het web vormt het
verzamelpunt, de economische basis kan een omroep, krant, of onafhankelijke
site zijn. In het praktijk zal het er dus op neerkomen dat bv journalisten
die op een internetredactie van een krant werken zowel tot de sectie dagblad
als tot de sectie internet kunnen behoren. Het zal niemand verbazen dat de
sectie internet de vakinhoudelijke aspecten vooralsnog voorrang zal geven
boven het taaie, maar wel noodzakelijke, werk van het opstellen van tarieven
en cao's voor de leden bij zelfstandige sites etc.

In het afgelopen jaar zijn door een voorlopig bestuur van de sectie internet
al enkele drukbezochte landelijke bijeenkomsten georganiseerd. Zie op
www.villamedia.nl de pagina's van de sectie internet voor meer informatie.
Ook over het bestuur, dat nu een gekozen bestuur wordt, en uit zeven
personen zal bestaan. Er wordt dus gezocht naar drie nieuwe bestuursleden,
liefst afkomstig van sites die niet geworteld zijn in de oude media.

Voor een bestuursfunctie komen ook mensen in aanmerking die nu nog geen lid
zijn van de NVJ, maar dat op basis van hun journalistieke werkzaamheden wel
kunnen worden. Om tot bestuurslid te kunnnen worden gekozen is lidmaatschap
van de NVJ vereist.

Het definitieve bestuur wordt op de bijeenkomst op 28 oktober in Utrecht
door de ledenvergadering  gekozen. Tevens worden dan de statuten en het
huishoudelijk reglement aanvaard. En er zal uitgebreid aandacht worden
besteed aan het belang van een redactiestatuut binnen de nieuwe media. Uit
de vergadering wordt een werkgroep gevormd die daartoe modellen gaat
opstellen. Daarin zullen ook enkele bestuursleden van de sectie zitting
hebben,


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).