Patrice Riemens on 9 Oct 2000 10:33:55 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Transparantie op z'n Frans


(Stuur dit bericht vooral door aan je vriendjes bij het ministerie van 
Financieen - al zullen ze d'r geen nacht minder om slapen!)

Franse senaat is geheimdoenerij & double talk cultuur bij 'Le Quai de Bercy'
zat.

"Het gelieg over de begroting moet ophouden. Enquete over de zeer betrekkelijke 
transparantie van de staatsrekeningen."  Dit is geen pamflet van een axiegroep, 
maar de titel van het officiele rapport van de budgetcommissie van de Franse 
eerste kamer, na zes maanden nauwkeurig onderzoek. De volksvertengenwoordigers 
zijn de neerbuigende manieren van de minister zat. "Wij voelen ons net poppen 
in een schimmenspel" en " Wij zijn niet uit op personelijke afrekeningen, maar 
we geven een duidelijke schot voor de boeg in het belang van de democratie", 
want "men heeft ons iets te vaak voor sullen aangezien, het wordt tijd om te re-
focussen". De commissie is niet bepaald zachtzinnig te werk gegaan. Ze ging ter 
plekke kijken, graaide in dozen vol vertrouwelijke stukken, en verhoorde de 
minister en een stoet hoge ambtenaren. Deze zitten nu met een aanklacht 
wegens "budgettaire oneerlijkheid" in hun maag. De commissie was niet blij met 
het ontdekken van een 'virtuele staatsbegroting' naast degene die ze in het 
parlement toegestuurd kregen. De eerste kwam op een begrotingstekort van 211 
miljard FF tegen de 229 miljard waar de parlementariers zich over moesten 
buigen. De senaatscommissie stelt dan ook vast dat het "de organisatie 
struktuur zelf van het ministerie die een bepaalde opvatting van de rol van het 
parlement tot uitdrukking brengt." en concludeert: "als parlementariers die 
moeten instemmen met de hoogte van de belastingen, kunnen wij niet langer de 
geheimhoudings-cultus van het ministerie accepteren."

Pffff, wat ben ik blij dat we het Nederland van de 'Staalmeesters' en 
hun 'Polder Model' leven... Stel je voor....    

(uit 'Liberation', 6 october 2K)
http://www.liberation.fr/quotidien/semaine/20001006venr.html


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).